Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
30.09.2021
11:50
Vipap Videm Krško, MGRT
Foto: ePosavje.com
Kot smo poročali, so zaposleni v družbi Vipap Videm Krško do konca septembra na podaljšanjem čakanju na delo. Z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so nam odgovorili na naša vprašanja.

Spomladi so imeli z vodstvom družbe in lastniki dva sestanka

KRŠKO Na naše vprašanje, ali so seznanjeni z dogajanjem v družbi Vipap Videm Krško, pravijo, "da so podjetju takoj odprli vrata za reševanje nastalih težav. Z družbo VIPAP Videm Krško d.d. smo na temo asistence države pri prestrukturiranju družbe spomladi 2021 imeli dva sestanka - najprej z vodstvom družbe in nato še z vodstvom družbe in lastniki družbe iz Češke Republike." Lastniki in uprava družbe so na sestanku predstavili negativne rezultate poslovanja zaradi epidemije COVID-19, izrazitega dviga cen surovin na svetovnih borzah ter nujnih prilagoditev na svetovnem trgu založniškega papirja - zaradi zmanjšanega povpraševanja po časopisnem papirju zaradi digitalizacije in prehoda na spletno založništvo.

Beseda je tekla tudi o grožnji s tožbo ARSO

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) pravijo, da so jim lastniki dodatno pojasnili tudi, "kako jim grozi tudi nekaj milijonska tožba ARSO (sicer na zahtevo Evropske komisije), saj si družba ni uspela pravočasno zagotoviti zadostne količine CO2 kuponov. Predstavniki našega ministrstva so vodstvu podjetja predstavili svoj instrumentarij pomoči podjetjem na podlagi Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT)."

MGRT: "Družba ima močne institucionalne lastnike"

Na sestanku so ugotovili, "da bi bila pomoč sicer mogoča (VIPAP Videm Krško d.d. je družba v težavah in ima zaradi svoje velikosti pomembno sistemsko vlogo za državo oz. sektor), je pa glavna težava v tem, da ima družba VIPAP Videm Krško d.d močne institucionalne lastnike, ki družbo s svojo kapitalsko močjo lahko sanirajo sami – slednje pa je izključujoč kriterij po domači zakonodaji in smernicah Evropske unije za dopustnost intervencije države."

Dodelitev državne pomoči? "Proces bi trajal vsaj šest mesecev"

O dodelitvi državne pomoči pravijo, da bi proces trajal vsaj šest mesecev, ob tem pa bi bilo potrebno pred morebitno dodelitvijo potrebno tudi soglasje Evropske komisije. "Vodstvo družbe je zatrjevalo, da je potrebno rešitev za družbo poiskati v parih tednih, zato smo dan po prvem sestanku opravili sestanek še s predstavniki češkega lastnika slovenskega podjetja. Družba je namreč v 100 % lasti VIPAP Holdinga s.r.o. iz Prage, ki so ga ustanovile tri češke investicijske skupine: Portiva Investment Group, Jaroslav Jirička and Investični klub ter Rutherford ID Group," pravijo v odgovoru.

Tudi o emisijskih kuponih CO2

V odgovoru dodajajo, "da so lastniki in vodstvo družbe pojasnilo glede zgoraj omenjenih pogojev pomoči vzeli na znanje. Izpostavljena je bila tudi problematika glede nezadostnega števila emisijskih kuponov CO2, kjer smo poudarili, da Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v odločitve ARSO in Ministrstva za okolje in prostor ne more posegati."

Vipap Videm Krško

Za premostitev težav kredit pri SID banki

Po sestanku so na ministrstvo dobili sporočilo, da bodo lastniki družbe Vipap Videm Krško za premostitev nastalih težav za kredit zaprosili pri SID banki. Za kredit bi zaprosili, tako v odgovoru na naše vprašanje, za pridobitev pridobitve obratnega kapitala za nakup CO2 kuponov. "Hkrati so nam sporočili, da bodo poskrbeli za potrebno dokapitalizacijo podjetja tako, da bo zadoščeno pogoju kapitalske ustreznosti za pridobitev navedenega posojila pri SID banki," še pravijo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Svetniki o predkupni pravici

Na 25. seji Občinskega sveta Občine Krško so krški svetniki med drugim obravnavali osnutek Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Krško za območji stavbnih zemljišč v katastrskih občinah Stara vas in Videm in ga soglasno sprejeli. > PREBERI VEČ

(bš, eP)

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja