Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
10.09.2021
09:53
Nuklearna elektrarna Krško, presoja vplivov na okolje
Foto: ePosavje.com
Desetletje 2020–2030 je ključno obdobje, v katerem je treba sprejeti vse srednje- in dolgoročne odločitve v okviru energetskega prehoda, pravijo v Energetski zbornici Slovenije.

"Slovenska energetska je v naslednjem desetletju pred velikimi izzivi"

LJUBLJANA Člani Upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije ocenjujejo, da bodo potrebna obsežna vlaganja v nizkoogljične vire in slovensko energetsko infrastrukturo, če naj do leta 2030 dosežemo znižanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % glede na leto 1990. "Slovenska država in slovenska energetika sta prav v tem desetletju 2020–2030 pred velikimi izzivi, ki jih je treba spremeniti v priložnosti, pri čemer si EZS prizadeva za usklajeno delovanje različnih deležnikov na področju energetske politike," so zapisali po seji upravnega odbora.

"Zagotavljanje razogljičene in cenovno dostopne energije"

"Ohranjanje lastne nizkoogljične proizvodnje električne energije bo ena najpomembnejših nalog vsake države članice EU, torej tudi Slovenije. Ključno področje ukrepanja EU je po oceni Evropske komisije v prihodnosti poleg zagotavljanja vzdržnih in odpornih zdravstvenih in prehranskih sistemov zagotavljanje razogljičene in cenovno dostopne energije. To mora biti tudi slovenska strateška prioriteta," je po povedal predsednik EZS Marjan Eberlinc.

Drugi blok, energetsko dovoljenje

"Podpora pripravljalnim aktivnostim za sprejem potrebnih podlag in gradiv"

Člani Upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije (UO EZS) so se na seji seznanili tudi s projektom drugega jedrskega bloka (JEK), ki ga je predstavil generalni direktor GEN energije Martin Novšak. Kot so zapisali, člani upravnega odbora podpirajo vse pripravljalne aktivnosti za sprejem potrebnih podlag in gradiv, "ki bodo omogočali sprejem ustrezne pozitivne investicijske odločitve o tem projektu, ki je eden izmed prednostnih naložb slovenske energetike. UO EZS ocenjuje, da je treba v Sloveniji zagotoviti kar najvišjo stopnjo proizvodnje lastne električne energije s strateškim ciljem, da se prepreči prevelika uvozna odvisnost od tujine. Energetska odvisnost od uvoza namreč pomeni manjšo varnost, večjo ranljivost in nepredvidljive cene, zato je treba stremeti k čim višji energetski samozadostnosti države."

"Drugi blok jedrske elektrarne (JEK2) bo omogočil stabilno in zanesljivo oskrbo odjemalcev v vseh letnih časih, vremenskih pogojih, podnevi in ponoči po ekonomsko optimalnih cenah, z minimalno rabo prostora in praktično brez vplivov na okolje," je ob predstavitvi povedal Novšak. In dodal, kot so zapisali v sporočilu po seji, "bo nova jedrska elektrarna tako v fazi izgradnje kot obratovanja omogočila intenziven razvoj domače industrije na različnih področjih."

(bš, eP)

drugi blok
krško
energetika

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja