Skip to main content
Petek, 1. marec 2024
24.01.2021
09:06
Evropska sredstva za Poslovno cono Sevnica
Grafika: PISO
V Sevnici že nekaj časa želijo urediti poslovno območje na delu Sevnice med reko Savo in železniško progo. Za ureditev infrastrukture v Poslovni coni Sevnica bodo dobili evropska sredstva.

Evropska sredstva za ureditev Poslovne cone Sevnica

831.000 evrov za Poslovno cono Sevnica

SEVNICA Mesto Sevnica se je poslovno-proizvodnem delu v zadnjem desetletju in več razširili v območju med reko Savo in železniško progo Zidani Most - Dobova. In ker so dostopne poti v to območje že nekaj časa zelo otežene - na eni strani pred nadvozom v Šmarju in na drugi strani s Kvedrove ceste na območju nekdanjega doma TVD Partizan, si v Sevnici že dalj časa želijo (pre)urediti ta del mesta. 

Evropska sredstva za ureditev infrastrukture v Poslovni coni Sevnica

V petek so iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko sporočili, da so  izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Komunalno opremljanje v PC Sevnica«. Za projekt v višini 1,4 milijona evrov, ki ga bo izvajala Občina Sevnica, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 831.000 evrov.

Ureditev dostopne ceste in izvennivojskega križanja z železniško progo

Kaj bodo naredili?Tako bodo v Poslovni coni Sevnica uredili dostopno cesto in na območju Hermanove ceste uredili izvennivojsko križanje z železniško progo, kar bo prispevalo k razširitvi poslovne cone ter omogočilo obstoječim in novim podjetjem boljše in optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti. "Glavni cilj projekta je namreč spodbuditi nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji," dodajajo v sporočilu.

(eP)

sevnica
ceste

Pridružite se nam

Novice iz Posavja