Skip to main content
Sreda, 29. november 2023
23.03.2022
13:42
Daljnovod
Foto: arhiv ePosavje
Družba GEN-I je s pravnomočnostjo sklepa o sodnem imenovanju poslovodstva dobila novo delujoče poslovodsvo s polnim mandatom.

Poslovodstvo s polnimi pooblastili

KRŠKO Družba GEN-I je s pravnomočnostjo sklepa o sodnem imenovanju uprave dobila poslovodstvo s polnimi pooblastili. Po štirih mesecih brez uprave bodo tako za največ leto dni ali do imenovanja poslovodstva za poln petletni mandat na skupščini družbenikov družbo GEN-I vodili predsednik uprave dr. Igor Koprivnikar in člani uprave dr. Dejan Paravan, mag. Andrej Šajn ter Primož Stropnik.

O rezultatih in vlogi

Novoimenovani predsednik uprave dr. Igor Koprivnikar, ki je v GEN-I zaposlen od njegove ustanovitve in je bil tri petletne mandate član uprave, pravi, "da ob odličnih rezultatih, ki jih dosegamo tudi v času največje energetske krize, GEN-I utrjuje svojo vlogo največjega veleprodajnega igralca na energetskem trgu v regiji ter najbolj zaupanja vrednega dobavitelja energije v Sloveniji."

O uresničevanju zastavljenih poslovnih ciljev

In nadaljuje, "da je primerna kontinuiteta vodstva GEN-I, ki jo je v svoji odločitvi o začasnem imenovanju poslovodstva prepoznalo tudi sodišče, je vsekakor pomemben korak in hkrati zaveza k nadaljnjemu uspešnemu uresničevanju zastavljenih poslovnih ciljev in naše vizije razogljičenja, za katero imamo pripravljen tudi jasen strateški razvojni načrt."

Zapis dopolnjujemo.

Vrbina, Nuklearna elektrarna Krško

Poslovanje nad pričakovanji

Poslovanje v letošnjem letu ocenjujejo kot odlično, do konca februarja so nad načrtovanimi rezultati, Z realizacijo poslovnega izida iz poslovanja (EBIT ) na ravni 13,37 milijonov evrov in čistega poslovnega izida v višini 10,52 milijonov evrov so namreč presegli načrte za prvo polovico letošnjega leta. "Rezultat čistega poslovnega izida na ravni 10,52 milijonov evrov močno presega tudi realizacijo primerljivega obdobja v rekordnem letu 2021," pravijo v družbi GEN-I.

Kako na poslovanje vpliva dogajanje v Ukrajini?

V Skupini GEN-I ne beležijo opaznejšega neposrednega vpliva vojnih razmer v Ukrajini na poslovanje, ocenjujejo pa, da se bodo negotove geopolitčne in tržne razmere še nadaljevale. V poslovanju zaznavajo izrazit posredni vpliv na aktualne tržne razmere in energetske borze. Na borzcah so cene, še posebej pa njihova volatilnost, izjemno visoke.

Do poletja cen ne bodo dvigovali

Kot pravijo, to od njih zahteva hitro prilagajanje delovanja in izredno skrbnost glede aktivnosti trgovanja na veleprodajnih trgih, "predvsem upoštevanje povišanih kreditnih in likvidnostnih tveganj. Kljub vztrajanju visokih cen energentov na mednarodnih trgih GEN-I za svoje obstoječe gospodinjske odjemalce, kot napovedano, ne bo dražil električne energije in zemeljskega plina vse do poletja in bo naredil vse potrebno za nemoteno dobavo tudi v teh negotovih časih."

0
gen i
krš

Pridružite se nam