Skip to main content
Sobota, 2. december 2023
05.11.2021
23:06
Odlagališče NSRAO v Vrbini, Grafika: ARAO
Grafika: ARAO
V Krškem so se v četrtek sestali člani Komisije za spremljanje izgradnje odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini. Na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) so optimistični.

Gradbeno dovoljenje za odlagališče NSRAO do konca leta?

KRŠKO Na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) so za gradnjo odlaglišča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini v Krškem pridobili okoljevarstveno dovoljenje in na pristojne institucije oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po besedah direktorja agencije Sandija Virška gradbeno dovoljenje pričakujejo do konca leta. 

Dvofazni razpis za izvajalca del "v zaključevanju zbiranja ponudb"

Razpis za izvajalca del, ki so ga na servisu enarocanje.si objavili v začetku februarja letos, je trenutno v fazi zaključevanja zbiranja ponudb. Posebnost razpisa je ta, da je sestavljen iz dveh korakov. V prvem so opravili ti. predhodno ugotavljanje sposobnosti izvajalcev del, v drugi fazi pa so lahko ponudbo oddali le gospodarski subjekti, ki so jim bodo v prvi fazi priznali sposobnost za izvajanje naročila na podlagi ocene v predloženih prijavah.

Gradnja odlagališča NSRAO v Vrbini, maj 2021

Izgradnja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

V popolnem obsegu gradnje, tako v naročilu, bodo dela zajemala gradbena in instalacijska dela na infrastrukturnih ureditvah Vrbinske ceste, gradnjo odlagalnega siola in halo nad silosom z vsemi obrtniškimi in instalacijskimi deli, dobavo in montažo portalnega dvigala za spuščanje zabojnikov, gradnjo tehnološkega objekta z vsemi obrtniškimi in instalacijskimi deli, gradnjo upravno servisnega objekta z vsemi obrtniškimi in instalacijskimi deli ter zunanje ureditve s pripadajočo infrastrukturno ureditvijo in hortikulturo.

V Vrbini bodo preuredili tudi ostalo spremljajočo infrastrukturo

Odlagališče v Vrbini bo pripovršinskega tipa z odlagalno enoto v obliki silosa. "Tip in lokacija odlagališča sta potrjena z Državnim prostorskim načrtom. Zgrajeni bodo upravnoservisni in tehnološki objekt, silos, hala, cestna in komunalna infrastruktura; urejene bodo zunanje površine. Odlagališče bo namenjeno odlaganju nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), ki nastajajo v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) pri obratovanju in ki bodo nastali kasneje pri razgradnji, ter radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v medicini, raziskovalni dejavnosti in industriji v Sloveniji."

Temeljni kamen za odlagališče v naslednjih nekaj mesecih?

In da se z izgradnjo odlagališča v Vrbini zdaj pa res premika, kaže tudi namigi o postavitvi temeljnega kamna za začetek gradnje. Kot so sporočili prek spletne strani Občine Krško, je direktor Agencije za radioaktivne odpadke Sandi Viršek napovedal, da bi ta korak lahko naredili konec tega leta ali pa v začetku naslednjega leta.

In konec naslednjega leta že poskusno obratovanje

Po načrtih naj bi s šestmesečnim poskusnim obratovanjem odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini začeli konec leta 2023 ali v začetku 2024. V skladu z meddržavno pogodbo med Slovenijo in Hrvaško morata namreč državi svoji polovici odpadkov odložiti v obdobju od 2023 do 2025.

Za obratovanje objekta bodo potrebovali dodatne kadre

Na lokaciji v Vrbini zadnjih nekaj tednov poteka poteka monitoring, hkrati pa teče tudi postopek izbora izvajalca gradbenih del. Na Agenciji za radioaktivne odpadke je trenutno zaposlenih 21 ljudi, se pa pripravljajo tudi na reorganizacijo. Za obratovanje objekta bodo potrebovali dodatne kadre, pogovori pa tečejo tudi na temo selitve sedeža agencije iz Ljubljane v Krško.

Pa protokoli?

In prav selitev agencije iz Ljubljane v Krško je ena od vsebin v šestih z državo podpisanih protokolov. V protokolu o financiranju obnove gradu Leskovec - Šrajbarski turn je bilo prevideno, da bi grad s sredstvi Ministrstva za kulturo, Ministrstva za gospodarstvo, Agencije za radioaktivne odpadke in Občine Krško obnovili, kot ena izmed vsebin v obnovljenem gradu pa bi bil tudi sedež ARAO.

Usklajevanja

Še vedno poteka usklajevanje na ministrstvu za infrastrukturo glede zavez države do Občine Krško iz protokolov, ki so bili podpisani ob umeščanju objekta v letu 2008. Kot je dejala direktorica občinske uprave Občine Krško Melita Čopar, je protokol v zvezi s sofinanciranjem izgradnje širokopasovnih povezav usklajen, še vedno pa je v pregledu protokol glede odškodnine za poškodovanje lokalnih cest v času gradnje. 

(bš, eP)

krško
odlagališče nsrao

Pridružite se nam