Skip to main content
V Posavju N/A° C Sobota, 20. april 2024
10.04.2019
11:20
Grafika: ePosavje
Projekt izgradnje hidroelektrarne Mokrice je v tem tednu dobil nov obrat. Agencija za okolje (ARSO) je namreč lani izdano okoljevarstveno soglasje za gradnjo HE Mokrice vrnila v vnovični postopek.

Zadnjo v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi naj bi zgradili do junija 2022, celotna naložba naj bi stala nekaj več kot 181 milijonov evrov. Za energetski del so ocenjujejo naložbo v višini 102 milijona evrov, Eles bi v energetsko omrežje za to naložbo vložil nekaj več kot 4,2 milijona evrov, infrastrukturni del z akumulacijskim bazenom ter gradnjo protipoplavne zaščite in druge infrastrukture pa naj bi stal nekaj več kot 75 milijonov evrov.

Izgradnja HE Mokrice "z bremzo"

ARSO je po pritožbi Društva za preučevanje rib Slovenije lani izdano okoljevarstveno soglasje konec marca vrnilo v vnovični postopek in dodelavo, s tem pa so izgradnjo hidroelektrarne Mokrice postavili v povsem nove časovne okvirje.

V četrtek v Brežicah novinarska konferenca

Več bodo v Brežicah predstavili v četrtek dopoldne na novinarski konferenci. Kot pravijo na Občini Brežice, želijo opozoriti na povečano poplavno nevarnost, s katero se bodo prebivalci občine Brežice soočali v prihodnosti zaradi nedokončane protipoplavne zaščite.

Ker smo se v brežiški občini v preteklih letih soočali z nevarnostmi in posledicami poplav, želimo državo in širšo javnost opozoriti na negativne posledice, ki jih ljudem v občini Brežice prinaša odprava okoljevarstvenega soglasja za hidroelektrarno Mokrice in preložitev gradnje hidroelektrarne ter protipoplavne zaščite za nedoločljiv čas.

Vir: Občina Brežice

"Gradnja zadnje v verigi HE na spodnji Savi prestavljena v nedoločljiv čas"

"Protipoplavna zaščita prebivalcev ob reki Savi, ki je del ureditev ob gradnji hidroelektrarne Mokrice, je skupaj z gradnjo zadnje hidroelektrarne v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi prestavljena za nedoločljiv čas zaradi odprave okoljevarstvenega soglasja za hidroelektarno Mokrice," ob tem pravijo na Občini Brežice.

"Želimo opozoriti na negativne posledice"

Na novinarski konferenci bodo sodelovali župan Občine Brežice Ivan Molan, direktor podjetja HESS Bogdan Barbič in direktor podjetja Infra Vojko Sotošek. "Ker smo se v brežiški občini v preteklih letih soočali z nevarnostmi in posledicami poplav, želimo državo in širšo javnost opozoriti na negativne posledice, ki jih ljudem v občini Brežice prinaša odprava okoljevarstvenega soglasja za HE Mokrice in preložitev gradnje HE ter protipoplavne zaščite za nedoločljiv čas," dodajajo v Brežicah.

17. marca so se prek spletne strani oglasili tudi v Društvu za preučevanje rib Slovenije. Sporočilo in dokument objavljajo v nadaljevanju:

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 13. februarja 2019 na spletni strani objavilo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save. Rok za oddajo pripomb je bil četrtek, 14. marca 2019. Pripombe smo poslali osem organizacij, tri civilne iniciative in odbor. Ostro nasprotujemo sprejetju zakona brez izvedene celovite presoje vplivov na okolje in širjenju koncesije iz spodnje Save na celo Savo. Koncesija bi se podelila za 9-10 velikih hidroelektrarn (HE) na srednji Savi in 1-2 na zgornji Savi.

Ključne pripombe:

 1. Izpodbijani Zakon bi moral biti presojan v smislu celovite presoje vplivov na okolje (CPVO)
  • Pred potrditvijo Zakona bi bila nujna izvedba celovite presoje vplivov plana na okolje v skladu s 40. členom Zakona o varstvu okolja .
  • Predlagani zakon krši DIREKTIVO SVETA 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (v nadaljevanju Habitatna direktiva), DIREKTIVO SVETA 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (v nadaljevanju Ptičja direktiva), DIREKTIVO EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (v nadaljevanju Vodna direktiva) in DIREKTIVO 2001/42/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje direktive (v nadaljevanju Direktiva o strateški okoljski presoji).
  • Predlagani zakon posega na območje z naravovarstvenimi statusi in močno ogroženimi vrstami, med katerimi je tudi sulec Hucho hucho.
 2. Vpliv HE na površinske in podzemne vode (vpliv na podtalnico).
  • Nujna je uporaba izjeme po členu 4.7 Vodne direktive.
 3. Za podelitev koncesije ni bil izveden javni razpis.
 4. Obvezno vključevanje javnosti (Aarhuška konvencija).
  • Ostro nasprotujemo sprejemanju tega zakona brez sodelovanja javnosti.
 5. Ostale pripombe

Društvo za preučevanje rib Slovenije

Kot je za Slovensko tiskovno agencijo v torek pojasnil Barbič, se je Društvo za preučevanje rib Slovenije v postopek pritožilo kot stranski udeleženec in gre v tem primeru za upravni spor med ARSO in Društvom. Agencija Republike Slovenije za okolje je julija lani izdala okoljevarstveno soglasje, v omenjenem društvu pa so se na Ministrstvo za okolje pritožili prav na zadnji dan.

Upravno sodišče soglasje vrnilo v dodelavo

Tam so pritožbo zavrnili, v društvu pa so se konec leta 2018 pritožili na Upravno sodišče, ki je iz postopkovnih razlogov okoljevarstveno soglasje za hidroelektrarno Mokrice Agenciji Republike Slovenije za okolje vrnilo v dodelavo.

(bš)

brežice
hidroelektrarne

Pridružite se nam