Skip to main content
V Posavju 6.9° C Sobota, 4. februar 2023
20.11.2019
12:05
Tretja revizija odlaganja NSRAO, NEK
Grafika: ePosavje.com
Hrvaško Ministrstvo za energetiko je te dni v enomesečno javno razpravo poslalo ti. Tretjo revizijo programa razgradnje Nuklearne elektrarne Krško.

Tretja revizija programa razgradnje Nuklearne elektrarne Krško

Stroški razgradnje Nuklearne elektrarne Krško

Po tej reviziji stroške razgradnje po končanju delovanja elektrarne ocenjujejo na 474,6 milijonov evrov (z DDV), v analizi delitve in prevzemanja radioaktivnih odpadkov po razgradnji elektrarne pa pišejo, da je prevzem in razdelitev radioaktivnih odpadkov tehnično izvedljiva in ekonomsko ne pretirano zahtevna.

Suho skladiščenje

V dokumentu tudi pišejo, da kapacitete suhega skladiščenja izrabljenega jedrskega goriva na lokaciji Nuklearne elektrarne Krško, katerega gradnja je predvidena v dogovoru o podaljšanju obratovanja elektrarne in o katerem bomo na naših straneh več zapisali v naslednjih dneh, zagotavljajo skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva in visokoradioaktivnih odpadkov do praznjenja jedrske sredice od leta 2043.

Odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Ko pa je govora o nizko in srednje radioaktivnih odpadkih (NSRAO), pa lahko iz zapisanega izpeljemo nekaj zanimivih sklepov.

PRVIČ, Slovenci in Hrvati – tako po dokumentu – načrtujejo NSRAO odpadkov v različnih zabojnikih. "Slovenija v N2d kontejnerjih, Hrvaška v RCC kontejnerjih", lahko preberemo v zapisu. Iz tega sledi, da bo potrebno pred razdelitvijo in prevzemom dodatno opredeliti trenutno uskladiščene NSRAO, njihovo obdelavo in shranjevanje zaradi priprave na umestitev v kontejnerje in izpolnitev kriterijev sprejemljivosti odpadkov za dolgoročno shranjevanje ali odlaganje. Ker v hrvaški tip zabojnikov cevasti zaboji TTC, v katerih se trenutno skladišči večina NSRAO v elektrarni, ne ustrezajo, bo potrebno hrvaško polovico odpadkov prepakirati, "če ne celo obdelati." Tako v spodnjem dokumentu.

DRUGIČ, kompleks za takšno prepakiranje ni v načrtih ne v Vrbini, ne na zaenkrat aktualni hrvaški lokaciji, Čerkezovcu ob meji z Bosno in Hercegovino. Kot pišejo v dokumentu, "zaenkrat med lastniki NEK ni dogovora o vlaganjih, s katerimi bi se vzpostavile potrebne kapacitete za obdelavo in shranjenje odpadkov iz NEK pred zaključkom delovanja elektrarne leta 2043."

In TRETJIČ, še najbolj zanimiv del. "Zaenkrat na Hrvaškem menimo, da je primerljiv kompleks za predhodno obdelavo NSRAO v tretji državi edina možnost, kot do leta 2023 nalaga Meddržavna pogodba. Slovenija načrtuje predhodno obdelavo NSRAO na lokaciji elektrarne," pišejo na strani 24.

V začetku naslednjega leta nova seja meddržavne komisije

Predloženo tretjo revizijo programa razgradnje Nuklearne elektrarne Krško morajo obravnavati poslanci obeh parlamentov, kar naj bi se zgodilo v prvih mesecih naslednjega leta, ko je načrtovana nova seja Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja pogodbe med vladama Slovenije in Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško (NEK).

Dokument (v hrvaškem jeziku):

(bš)

odlagališče nsrao
krško
nuklearna elektrarna krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja