Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
17.12.2020
07:15
Inkos Krmelj v stečaju
Foto: arhiv ePosavje
Žalosten dan za Krmelj in občino Sevnica. V torek so na Okrožnem sodišču v Krškem oklicali začetek postopka stečaja za podjetje INKOS družba za inženiring, konstrukcije in strojegradnjo d.o.o. Krmelj.

Inkos iz Krmelj od srede, 15. decembra, v stečajnem postopku

Tri mesece časa za prijavo terjatev in ločitvenih ter izločitvenih pravic

SEVNICA Na spletnih straneh AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve), so v torek, 16. decembra, objavili sklep o začetku stečajnega postopka nad družbo INKOS družba za inženiring, konstrukcije in strojegradno d.o.o. Krmelj. Za stečajnega upravitelja je bil imenovan Grega Lippai, upniki pa imajo tri mesece časa, da bo objavi oklica o začetku stečajnega postopka prijavijo terjatev ter ločitvene in izločitvene pravice v stečajnem postopku, zadnj dan roka za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic je 15. marec 2021.

Kovinarstvo v Krmelju imajo dolgo tradicijo

Že leta 1993 so se znašli v stečaju, takrat kot Tovarna konstrukcij in naprav, d.o.o. TKN

Na svoji spletni strani pravijo, da "začetki kovinarstva v Krmelju segajo v leto 1962, ko je bil po zaprtju Rudnika rjavega premoga ustanovljen obrat Metalne. Leta 1991 se je obrat preoblikoval v samostojno družbo z imenom Tovarna konstrukcij in naprav, d.o.o. TKN je delovala do leta 1993. Tedaj je podjetje zaradi izgube osnovnega namenskega programa, recesije na zahodnem trgu in velike krize v slovenski kovinskopredelovalni industriji šlo v stečaj. Z namenom ohranitve dela proizvodnje je bila ustanovljena nova družba Inkos, d.o.o., v katero smo postopoma zaposlovali delavce TKN in tako delno omilili nastali položaj. Najete prostore in opremo smo leta 1999 odkupili od Metalne TKN, d.o.o. v stečaju in tako sedaj poslujemo v lastnih prostorih. Podjetje ima zaključen tehnološki proces in vse potrebne službe.

"To je izreden udarec za kraj in okolje"

"Za tako situacijo zagotovo nismo krivi delavci," pravijo zaposleni

"Kakšna je naša prihodnost, ne vemo. To je izreden udarec za kraj in okolje," so ob tem sporočili zaposleni v družbi Inkos Krmelj. Brez dela bo ostalo 91 ljudi. Kot pravijo, "za tako situacijo zagotovo nismo krivi delavci, ki pa bomo na koncu potegnili kratko. Začetki kovinarstva v Krmelju segajo v leto 1962, takrat so zaprli rudnik, potem pa ustanovili obrat Metalne, čez dve leti bi bilo častitljivih 60 let. Pa ne bo očitno nič ob jubileja."

Lani ustvarili 5,8 milijona evrov prihodkov in imeli za 6,4 milijona evrov odhodkov

Po podatkih iz baze Ajpesa je bila družba Inkos v večinski (81,89%) lasti družbenika Fibmarkt, d.o.o. Po letnem poročilu za 2019 so lani ustvarili dobrih 5,8 milijona evrov prihodkov in 6,4 milijona evrov odhodkov, v letu 2018 pa skoraj 4,6 milijona evrov prihodkov in 5,5 milijona evrov odhodkov.

Prva huda kriza udarila leta 2009, dve leti pozneje čez prisilno poravnavo

Med drugim so izdelali konstrukcijo za zabaviščni park v Orlandu

Potem, ko so leta 2009 zaradi upada naročil in neplačil zašli v krizo in marca 2011 začeli postopek prisilne poravnave, so po njeni uspešni izpeljavi v novembru istega leta zaposlili 90 ljudi in začeli z novo zgodbo. In ta je je sredi decembra leta 2020 žal tudi neslavno zaključila. V podjetju so med drugim izdelovali šasije za izredne prevoze v ladjedelnicah, lukah, jeklarnah in tudi za Nasine rakete. Novembra lani so izdelali konstrukcijo za zabaviščni park v Orlandu v Združenih državah Amerike

(bš)

sevnica

Pridružite se nam