Skip to main content
Sreda, 21. februar 2024
06.04.2022
13:28
Svetniki, izredna seja v Krškem, 5. april 2022
Foto: ePosavje.com
Na spletni strani ePosavje.com in televiziji ePosavje.com smo prenašali izredno sejo Občinskega sveta Mestne občine Krško o izgradnji odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov.

Izredna seja o (ne)izgradnji odlagališča NSRAO v Vrbini

Pred dnevi smo kot prvi poročali, da so na Agenciji za radioaktivne odpadke ponudbo za izgradnjo odlagališča za nizko in srednjeradioaktivne odpadke označili kot nedopustno, nova vršilka dolžnosti direktorja agencije pa je nekaj dni pozneje odločitev preklicala in postopek vrnila v ponovno preverjanje ponudb. Krški občinski svetniki so zaradi dogajanja na projektu izgradnje odlagališča za torek, 5. aprila, sklicali izredno sejo.

Televizija ePosavje TV

Naš TV program lahko spremljate pri vseh telekomunikacijskih operaterjih, ki so prisotni v našem okolju:

  • Telemach - programsko mesto 735
  • T2 - programsko mesto 311
  • Telekom - 676 ·
  • A1 - Kombo in starejših paketi – prog. mesto 359 / xplore TV platforma: programsko mesto 327
  • Omrežje d.o.o. – programsko mesto 145

Krški svetniki o (ne)izgradnji odlagališča NSRAO v Vrbini

Krški občinski svetniki so z 19 glasovi za in 5 proti potrdili sklep s petimi alinejami. 

Pet zahtev

Med drugim tako svetniki zahtevajo, "da Upravni odbor ARAO, Ministrstvo za okolje in prostor ter Vlada Republike Slovenije skladno s predpisanim zakonskim rokom imenuje direktorja Agencije za radioaktivne odpadke, ki bo imel ustrezne strokovne kompetence na jedrskem področju ter bo sprejemljiv z vidika transparentnosti, etičnih standardov in omejevanja tveganj za nasprotje interesov." Ob tem zahtevajo, "da omenjeni sodelujejo z Mestno občino Krško in upoštevajo mnenja občine, saj to pripomore k boljšemu poteku izgradnje odlagališča NSRAO. Pravočasna in transparentna izgradnja odlagališča NSRAO je bistvenega pomena za delovanje NEK ter zagotavlja dolgoročno jedrsko varnost v celotni državi."

"Vlada naj preneha z rušenjem korektnih odnosov z lokalno skupnostjo"

V predlaganem sklepu so zapisali zahtevo, "da Agencija za radioaktivne odpadke čim prej izvede vse aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja ter izvede celovit in transparenten izbor izvajalca gradnje odlagališča NSRAO, skladno z predvideno finančno konstrukcijo in da Vlada Republike Slovenije z neusklajenimi kadrovskimi in drugimi potezami preneha z rušenjem korektnih odnosov z lokalno skupnostjo, saj s tem ogroža sprejemljivost projekta JEK 2 v mestni občini Krško."

Zahteve za dopolnitev upravnega odbora ARAO

Prav tako Vlado Republike Slovenije pozivajo, naj spremeni Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke (Uradni list RS, št. 8/22) in v spremenjeni 12. člen zapiše, da upravni odbor zavoda šteje osem članov, poleg štirih članov ustanoviteljice in enega predstavnika sveta delavcev naj se imenujejo še predstavniki lokalne skupnosti, Nuklearne elektrarne Krško in družbe GEN energija.

 

O zadnjih dogajanjih in dvomih

Kot je v uvodu v sejo povedal krški župan Miran Stanko, "zadnja dogajanja v zvezi z izborom izvajalcem gradnje nas navdajajo z dvomom v dokončanje gradnje. Skoraj 5-kratno povečanje stroškov se kaže, da se bo ponovil scenarij TEŠ 6." Še predtem je dejal, da v Krškem obsojajo izjavo novega vodstva GEN energije, "da se gremo neko lokalno folkloro." To je namreč pred imenovanjem na mesto generalnega direktorja GEN energije o izredni seji o kadrovskem dogajanju v GEN energiji pred tremi tedni povedal Blaž Košorok. Stanko je še povedal, da je občina "do sedaj bila partner in bo še naprej morala biti partner. Lokalna skupnost mora biti slišana in tu bo. Vsi ti pomisleki so vodili pobudnike seje pri sklicu."

O predvolilnih pospeških

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je predstavil svoje videnje zadnjih dogodkov in pripomnil, "da so poročanje v nekaterih medijih dobila predvolilni pospešek." Kot je dodal, "je naše osnovno vodilo (in novega vodstva ARAO), da do gradnje odlagališča NSRAO pride čimprej." Vizjak je ob tem izrazil pričakovanje, da bo prišlo do ponovitve razpisa. O novem (začasnem) vodstvu Agencije za radioaktivne odpadke pa verjame, "da bo nove vodstvo in vsi, ki sodelujemo pri tem, lahko uspešno zagotovilo lansiranje tega projekta v prihodnje. Naredil bom vse." Zaradi nestrinjanja z nastopom ministra Vizjaka, "ker nam je prišel sem gor govoriti hvalospeve," je po slabe pol ure sejo zapustil svetnik SNS Dušan Šiško.

O ciljih

Na seji se je predstavila nova vršilka dolžnosti direktorja Agencije za radioaktivne odpadke Petra Grajžl. Kakor je dejala, je njen cilj "zelo jasen - da se odlagališče izgradi čimprej". In ob tem napovedala novelacijo investicijskega programa, po kateri je prejšnje vodstvo agencije ponudbo konzorcija Riko, CGP in Kolektor CPG označilo kot nedopustno.

agencija za radioaktivne odpadke
krško
video

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja