Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
15.02.2021
12:25
Nuklearna elektrarna Krško
Foto: arhiv ePosavje
V Nuklearni elektarni Krško so januarja letos proizvedli za 1,4% več od načrtov.

Januarja v NEK za 1,4% več od načrtov 

KRŠKO V Nuklearni elektrarni Krško so januarja proizvedli 543380,5 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja, oziroma so v elektroenergetsko omrežje oddali 516966,6 MWh električne energij, tako je bila januarja proizvodnja za 1,4 % večja od načrtovane, ki je bila 510000 MWh. "Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati," ob tem dodajajo v elektrarni.

Segrevanje reke Save ter nizko in srednje radioaktivni odpadki

Reka Sava se je zaradi delovanja Nuklearne elektrarne Krško v januarju segrevala povprečno za 1,1 ºC in največ za 2,2 ºC od dovoljenih 3 ºC. Januarja so sicer v elektrarni uskladiščili 0,6 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

NEK v letu 2020

Ostale informacije

"Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v januarju znašal 9,53 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v januarju znašal 0,0006 % letne omejitve," pravijo v Nuklearni elektrarni Krško. Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja, ocenjen vpliv v januarju je znašal 0,15 % letne omejitve.

 

(bš)

nuklearna elektrarna krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja