Skip to main content
Petek, 23. februar 2024
30.04.2020
13:37
Foto: Nik Pribožič
Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Posavje, je objavila javne pozive za izbor operacij v več različnih razpisih.

Javni pozivi za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja

Na območju Lokalne akcijske skupine Posavje v letu 2020

KRŠKO Javni pozivi so objavljeni za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ESKRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Javni pozivi kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Namen javnih pozivov je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje, in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni pozivi se izvajajo kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega, v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij sta LAS Posavje dodelili Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Skupina višina sredstev skoraj 1,3 milijona evrov

Skupna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 1.291.957,20 evrov, od tega 382.831,27 evrov iz sredstev EKRSP, 617.264,97 evrov iz sredstev ESPR ter 291.860,96 evrov iz sredstev ESRR. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz EKSRP, znaša do 85%, za operacije, sofinancirane iz ESPR, 100 %, 85 % ali 50 % ter za operacije, sofinancirane iz ESRR, do 80 %. Javni pozivi bodo odprti do četrtka, 18. 6. 2020.

(eP)

krško
brežice
sevnica
las posavje

Pridružite se nam

Novice iz Posavja