Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
25.03.2022
10:02
Odlagališče NSRAO v Vrbini, Grafika: ARAO
Grafika: ARAO
Februarja lani objavljeno javno naročilo za gradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) je v torek, 22. marca 2022, dobilo piko na i. Kot razkrivamo, naročilo ni oddano.

"Naročnik ni prejel nobene dopustne ponudbe"

KRŠKO Kot je razvidno iz javno objavljenih dokumentov, elektronsko podpisanih v torek, 22. marca, ob 16.18 uri, je Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO) objavila odločitev o izidu javnega naročila za gradnjo odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v Krškem.

"Ponujena cena presega naročnikova zagotovljena finančna sredstva"

Iz utemeljitve je razvidno, citiramo, da je bila "ponudba ponudnika pravočasna in v celoti ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Iz predloženih obrazcev in dokazil izhaja, da ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev. Pri ponudbi ponudnika ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, vendar ponujena cena presega naročnikova zagotovljena finančna sredstva, kot izhajajo iz naročnikove dokumentacije, dokument Investicijski program rev. E, št. NRVB---4X/01E, julij 2021, in ki so enaka ocenjeni vrednosti javnega naročila, kot je bila objavljena na portal javnih naročil, ter znašajo 43.400.000 evrov brez DDV." Omenjeno ponudbo so oddali v konzorciju Riko, Kolektor CPG in CPG Novo mesto.

NSRAO, odločitev

"Naročnik ni prejel nobene dopustne ponudbe"

V nadaljevanju so zapisali, "da na podlagi ugotovljenega ter skladno z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 ponudnik ni predložil dopustne ponudbe, zato ga je naročnik na podlagi 89. člena ZJN3 izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila." V utemeljitvi pišejo, da se tako javno naročilo ne odda, naročnik ni prejel nobene dopustne ponudbe. Na odločitev lahko v osmih dneh neizbrani ponudniki vložijo zahtevek za revizijo.

odlagališče nsrao
krško
agencija za radioaktivne odpadke

Pridružite se nam

Zadnje novice