Skip to main content
Četrtek, 22. februar 2024
02.02.2022
10:30
Papirni stroj, Vipap Videm Krško
Foto: arhiv ePosavje
V torek sta delničarja družbe Vipap Videm Krško na skupščini potrdila izvedbo poenostavljenega zmanjšanja in sočasnega povečanja osnovnega kapitala družbe.

Skupščina družbe Vipap Videm Krško

KRŠKO Po končani skupščini družbe Vipap Videm Krško sta v notarskem poročilu pod Sklep št. 2 zapisani dve točki. Pod prvo točko je poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe za namen finančnega prestrukturiranja (prisilne poravnave) ter prenehanje obstoječih delnic, pod drugo točko pa povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi stvarnimi vložki.

Zmanjšanje in povečanje

Tako so za pokrivanje nepokrite izgube potrdili poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, sprostili kapitalske rezerve v znesku 10.180.000 evrov. "Po pokritju preostale nepokrite izgube pri poenostavljenjem zmanjšanju osnovnega kapitala se oblikujejo kapitalske rezerve v višini 10.391.439,07 evrov," pišejo v poročilu.

V skladu s sprejetim sklepom o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi finančnega prestrukturiranja se uskladijo osnovni deleži delničarjev družbe tako, da vse obstoječe delnice prenehajo. "Zaradi poenostavljenega zmanjšanja osnovnega  kapitala se dotedanje delnice v višini 86,5 % osnovnega kapitala družbe, ki je pripadal delničarju Vipap Holding s. r. o., delnic v višini 10 % osnovnega kapitala družbe, ki je pripadal delničarju Vipap CZ a. s., lastne delnice družbe Vipap Videm Krško d. d. v višini 3,5 % osnovnega kapitala družbe razveljavijo."

Hkrati bodo s poenostavljenim zmanjšanjem osnovnega kapitala povečali osnovni kapital z novimi stvarnimi vložki, kar zapisujejo pod drugo točko. Predmet stvarnih vložkov je lahko vsaka navadna ali zavarovana terjatev, ki je navedena v seznamu terjatev, ki je "sestavni del Poročila o finančnem položaju in poslovanju družbe, ki ga mora družba predložiti Okrožnemu sodišču v Krškem v postopku prisilne poravnave, ki se vodi pod opravilno številko St 1803/2021, in sicer ne glede na to, ali je bila takšna terjatev v postopku prisilne poravnave prijavljena ali ne." Zaradi povečanja osnovnega kapitala bodo oblikovali nove delnice, še pišejo v poročilu.

Notarsko potrdilo po končani skupščini:

(eP)

vipap videm krško
krško

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja