Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
12.07.2022
08:24
Hidroelektrarna Brežice, 23. april 2020
HE Brežice, Foto: ePosavje.com
Prvo polovico letošnjega leta je zaznamovala nizka hidrologija, kar se odraža na proizvodnji hidroelektrarn. Ta je bila za kar polovico nižja v primerjavi s prvimi šestimi meseci leta 2021.

Prvo polovico leta je zaznamovala slaba hidrologija

"V letošnjem letu beležimo izredno slabe hidrološke razmere s pretoki Save ves čas pod dolgoletnim povprečjem," so nam sporočili iz družbe GEN energija in ob tem dodali, da najbolj izstopata meseca marec in junij, ko so bili pretoki najnižji, odkar GEN upravlja z elektrarnami. "Tudi v mesecu juliju se nadaljujejo slabe hidrološke razmere, pretoki Save ostajajo pod dolgoletnim povprečjem."

Proizvodnja na hidroelektrarnah na Savi (SEL in HESS) je ob polletju leta 2022 dosegla 266 GWh in je medletno (glede na leto 2021) nižja za več kot polovico, navajajo v GEN energiji. "Leto dni nazaj je za enako obdobje proizvodnja znašala 578 GWh; tako znaša medletni indeks proizvodnje 46 %." Proizvodnja je v vseh mesecih letošnjega leta pod načrti. "Skupna proizvodnja ob polletju znaša le 56 % planirane, medtem ko je bila realizacija za eno leto nazaj, v istem obdobju, nad planirano in je znašala 123 %," pojasnjujejo na GEN energiji.

Slaba hidrologija povzroča dodaten pritisk na ceno elektrike

Na vprašanje, kaj takšne razmere pomenijo za delovanje verige spodnjesavskih elektrarn, na GEN-u odgovarjajo, da gre z energetskega vidika za slabe izkoristke hidroelektrarn, medletni indeks proizvodnje je v prvi polovici leta znašal 46 %. Sicer pa razen nizke proizvodnje takšne razmere ne predstavljajo nekih večjih tehničnih izzivov za same elektrarne. Kako pa slaba hidrologija vpliva na ceno? "Slovenija je močno vpeta v evropsko elektroenergetsko omrežje, prav tako v evropski trg z električno energijo. Primarni razlog za visoke cene električne energije so težave z oskrbo z zemeljskim plinom in ob trenutnih razmerah bi bile cene visoke tudi v primeru dobrih hidroloških razmer. Povzroča pa slaba hidrologija dodaten pritisk na ceno električne energije."

Izredno nizki pretoki vplivajo tudi na delovanje NEK, predvsem v delu, ki se nanaša na hlajenje elektrarne, še sporočajo z GEN energije. "Elektrarna ima ob nizkih pretokih nekoliko slabši izkoristek, saj je primorana zaradi hlajenja poleg reke Save uporabljati tudi hladilne stolpe."

(eP)

energetika
gen energija
hidroelektrarne

Pridružite se nam

Novice iz Posavja