Skip to main content
V Posavju 5.1° C Četrtek, 8. december 2022
04.10.2021
10:10
Energetska prihodnost Slovenije
Grafika: ePosavje.com
Ob 2. oktobru in 40-letnici sinhronizacije Nuklearne elektrarne Krško je pri lastniku elektrarne, družbi GEN energija, vse več aktivnosti usmerjenih v gradnjo drugega bloka.

Projekt JEK 2

KRŠKO Kot smo že poročali, je ministrstvo za infrastrukturo izdalo energetsko dovoljenje, zdaj pa se začenja umeščanje v prostor. Več nam je povedal poslovni direktor GEN energije Danijel Levičar.

Energetska prihodnost Slovenije

V družbi in Skupini GEN se s projektom JEK2 odzivajo na izzive časa, na izzive razogljičenja slovenske energetike in verjamejo, da imajo s tem projektom in s projekti fotovoltaičnih elektrarn ključ do razogljičenja slovenske energetike. "Verjamemo tudi, da lahko do leta 2035 s 1000 megavati proizvodnje iz novega jedrskega bloka in 1000 megavati iz fotovoltaičnih elektrarn proizvedemo dovolj brezogljične električne energije, da razogljičimo celotno slovensko elektroenergetiko," pojasnjuje poslovni direktor GEN energije Danijel Levičar.

Poraba električne energije se bo do leta 2050 vsaj podvojila

V bilancah elektroenergetike predvidevajo, da se bo poraba električne energije v Sloveniji do leta 2050 vsaj podvojila. Levičar ob tem dodaja, da so družbe in njenega delovanja brez novih brezogljičnih virov električne energije niti ne predstavljajo več. "V tem sklopu vidimo kot velik napredek to, da smo v mesecu juliju, natančneje 19. julija 2021, pridobili energetsko dovoljenje za izgradnjo drugega bloka."

Energetsko dovoljenje pomeni začetek prostorskega načrtovanja in postopkov za pridobivanje gradbenega dovoljenja. "Torej nas čaka še kar veliko dela do trenutka, ko se bo zapičila prva lopata za JEK2," dodaja sogovornik. V vmesnem času bo treba tudi izpeljati postopke za izbor dobavitelja in tudi ves finančni inženiring, ki bo potreben za ta projekt.

"Slovenija trenutno ni samooskrbna z električno energijo"

Slovenija trenutno ni samooskrbna z električno energijo, na leto je uvozi med približno 15 do 20 odstotkov. Z izklopom TEŠ-a bi že leta 2035, če upoštevamo situacijo, kot jo imamo, postali 60-odstotno uvozno odvisni. Z novim blokom jedrske elektrarne pa pričakujejo proizvodnjo med osem in devet teravatnih ur električne energije.

"S tem lahko nadomestimo izpad 4 teravatnih ur iz naslova izpada termo proizvodnje in še dovolj nam ostane, tiste dodatne štiri oz. pet teravatnih ur skupaj z novimi fotovoltaičnimi projekti, ostane nam dovolj tudi za elektrifikacijo prometa, elektrifikacijo toplotnega sektorja in hladu, pa seveda tudi za gospodarsko rast in za celotno digitalizacijo, ki se tudi zanaša na električno energijo," pravi poslovni direktor GEN energije.

Nacionalni energetski in podnebni načrt

Po Celovitem nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu, ki je eden od strateških dokumentov države, imajo obvezo do države, da do leta 2027 sprejmejo investicijsko odločitev, še dodaja Levičar, torej če do leta 2027 začnejo tudi z izgradnjo, bi lahko objekt drugega bloka nuklearke stal v začetku 30. let.

"Obstoječa elektrarna je bila v približno šestih letih spravljena od izgradnje do sinhronizacije, torej do prvih megavatnih ur, zato se nadejamo, da bomo z znanjem, ki smo ga akumulirali v teh štiridesetih letih in z izkušnjami, znali v teh časovnih gabaritih postaviti tudi nov blok."

(eP)

drugi blok
krško
nuklearna elektrarna krško
energetika

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja