Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
19.05.2019
18:23
Grafika: Ansat TV
Ekvilib Inštitut je v tem tednu, ob mednarodnemu dnevu družin, 12 slovenskim podjetjem podelil certifikate Družini prijazno podjetje.

SEVNICA Ekvilib Inštitut je neprofitna organizacija, ki omenjeni certifikat podeljuje skupaj z Ministrstvom za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti. Kot pojasnjujejo podeljevalci certifikata, podjetje sprva pridobi osnovni certifikat, ko revizorski svet pozitivno oceni zastavljeni načrt implementacije izbranih ukrepov posameznega podjetja. Po treh letih sledi vnovična ocena, in če so cilji oziroma ukrepi doseženi, podjetje pridobi polni certifikat.

Med osmimi prejemniki slednjega je tudi Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica z več kot 60-letno tradicijo. Podjetje na območju občine Sevnica izvaja gospodarske javne službe, med njimi oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ravnanje z odpadki, pogrebno in pokopališko dejavnost s 24-urno dežurno službo, vzdrževanje občinskih cest, urejanje javnih površin in skrb za javno razsvetljavo.

Kot je zapisano v revizorskem poročilu ob izdaji certifikata, je podjetje uspešno implementiralo 12 ukrepov, ki so med zaposlenimi dobro prepoznavni in sprejeti, sistematično urejena dokumentacija je ažurno in vestno vodena, načela certifikata pa se uspešno vključujejo v organizacijsko kulturo podjetja. Sicer pa je Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica tudi prvo sevniško podjetje s polnim certifikatom Družini prijazno podjetje.

Občina Sevnica

sevnica
komunala sevnica

Pridružite se nam

Novice iz Posavja