Skip to main content
Torek, 30. maj 2023
23.06.2020
09:22
Odlagališče NSRAO v Vrbini
Grafika: ARSO
Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so prejšnji torek objavili javno naznanilo v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za izgradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

Pridobitev okoljevarstvenega soglasja kot naslednji korak do odlagališča

Vpogled v dokumentacijo od 19. junij do 20. julija

KRŠKO Na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) so se z vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja na Agencijo Republike Slovenije za okolje obrnili 10. maja leta 2017. Tako so po dobrih treh letih prejšnji torek objavili javno naznanilo, v katerem so sporočili, da je vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja mogoč od 19. junija do 20. julija na sedežu Upravne enote Krško v času uradnih ur.

Mnenja pisno ali elektronsko

Mnenja in pripombe na objavljeno vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo v vplivih na okolje, osnutek predhodnega soglasja o sevalni in jedrski varnosti ter osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju lahko na ARSO posredujete v pisni ali elektronski obliki.

35 dni od objave naznanila

"Osebe, ki stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, vabimo, da v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 19. junija do 23. julij 2020) podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek. V vlogi naj navedejo pravni interes in, če je mogoče, zanj predložijo tudi dokaze," še dodajajo v obvestilu.

Odlagališče NSRAO v Vrbini, Grafika: ARAO

Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini

Kot pravijo v naznanilu, "ima nosilec posega namen zgraditi trajno odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini, Krško. Poseg obsega izgradnjo upravno servisnega objekta, tehnološkega objekta in odlagalnega objekta (dva silosa s pripadajočo halo nad silosom), kontrolnega bazena, druge manjše objekte, infrastrukturne objekte (ceste, parkirišča, infrastrukturne priključke) ter zunanjo in krajinsko ureditev. Površina predvidenega območja nameravanega posega znaša 17,5 hektarjev."

Pripovršinski tip odlagališča

Na Agenciji za radioaktivne odpadke ob tem dodajajo, "da bo odlagališče NSRAO, ki ga načrtuje Slovenija, pripovršinskega tipa z odlagalno enoto v obliki silosa in bo zgrajeno na lokaciji Vrbina v občini Krško. Tip in lokacija odlagališča sta potrjena z Državnim prostorskim načrtom. Zgrajeni bodo upravnoservisni in tehnološki objekt, silos, hala, cestna in komunalna infrastruktura; urejene bodo zunanje površine."

Za katere odpadke?

Odlagališče bo namenjeno odlaganju nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), ki nastajajo v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) pri obratovanju in ki bodo nastali kasneje pri razgradnji, ter radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v medicini, raziskovalni dejavnosti in industriji v Sloveniji.

(bš)

odlagališče nsrao
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja