Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
30.12.2019
18:07
Podpis koncesijske pogodbe, Kostanjevica na Krki
Foto: ePosavje.com
Kostanjeviški župan Ladko Petretič in predsednik uprave družbe Kostak d.d. Miljenko Muha sta podpisala koncesijsko pogodbo za izvajanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v občini.

Podpis koncesijske pogodbe za naslednje osemletno obdobje

Petretič: "Podpis pogodbe je bil nujen"

KOSTANJEVICA NA KRKI S podpisom nove pogodbe so tako v Kostanjevici na Krki potrdili dosedanje dobro sodelovanje s krško družbo Kostak d.d. Kot pravi kostanjeviški župan Ladko Petretič, "so v koncesijski pogodbi zajeta vsa dela, ki jih je za nas Kostak opravljal že v prejšnjem obdobju. Sicer je zdaj eno leto veljal aneks k pogodbi, ker so bile razmere v občinskem svetu takšne, da se te pogodbe ni dalo sestaviti. Zdaj je druga struktura in smo se tega lotili. Podpis koncesijske pogodbe je bil nujen, saj drugače občina ostane brez komunalnih storitev."

"Rezultat minulega dela in obveza za prihodnost"

"Vsekakor je to rezultat minulega dela in obveza za prihodnost," je ob tem povedal Jože Leskovar, vodja sektorja Komunala v družbi Kostak d.d.. "V zadnjem osemletnem obdobju smo na področju komunalnih dejavnosti v občini Kostanjevica na Krki naredili tektonske premike, predvsem na področju oskrbe s pitno vodo. V zadnjih dveh letih, odkar smo naredili novo filtrirno napravo, namreč ni bilo dneva prekuhavanja pitne vode. Prej je bilo tudi preko 100 dni prekuhavanja pitne vode. To je bil eden izmed večjih uspehov," dodaja Leskovar.

"Trudili se bomo na vseh ravneh, da bi stroške zmanjševali"

"Trudili se bomo na vseh ravneh, da bi stroške zmanjševali, kolikor se bo dalo in da ne pride do škode na račun občanov. Vrednost pogodbe v tem obsegu je trenutno okoli 520.000 evrov letno in to niso fiksne cene. Vemo, da se lahko razmere na terenu čisto spremenijo in bodo cene storitve dražje. Predvsem pri zimskih službi so planirani isti zneski kot v lanskem letu, vemo pa so bile zime tudi že s trikratnikom teh zneskov. Če bo velik snega, bo ta cena druga," ob tem dodaja Petretič.

Petretič: "Ponosen in zadovoljen, da smo dosegli takšno stopnjo zbiranja odpadkov"

Leskovar: "Povečali smo količino ločeno zbranih odpadkov"

V tem obdobju, poleg vzpostavitve varne in normalne oskrbo s pitno vodo iz zajetja Jama, izpostavljajo tudi nekaj drugih dosežkov. Med drugim Leskovar izpostavlja, "da smo zelo povečali količino ločeno zbranih odpadkov in zmanjšali količino odloženih odpadkov. Letno iz celotne občine odložimo samo en kamion odpadkov, vse ostalo pa se snovno in energetsko predela." S tem se strinja tudi kostanjeviški župan. Kot pravi, "sem ponosen in zadovoljen, da smo dosegli takšno stopnjo zbiranja ločeno zbranih odpadkov, da smo na sam CEROD odpeljali samo 12 ton odpadkov. To je zanemarljivo in vidi se, da občani zbirajo in ločujejo. Seveda je tu tudi zasluga Kostaka, da so po vseh vaseh postavili ekološke otoke in da se ljudje zavedajo, v kateri zabojnik gre kaj."

Za naslednje obdobje več izzivov

Med izzivi v naslednjem obdobju Leskovar izpostavlja priključitev čimveč občanov na centralno čistilno upravo. "Ta trenutno dela s polovično močjo in naša želja je, da se čimveč občanov priključi nanjo in da bo ta še boljše obratovala kot sedaj." Ob obnovi vodovodnih sistemov Leskovar izpostavlja redno vzdrževanje cest ter javne razsvetljave. "Naša želja je, da gremo s temi napredki iz prejšnjega obdobja in leta 2019 naprej v naslednje osemletno obdobje. Tako da bodo občani imeli čim manj težav, to pa pomeni, da komunala dela dobro in uspešno," še dodaja Leskovar.

Kaj zajema koncesijska pogodba?

Novopodpisana koncesijska pogodba zajema dejavnosti individualne in kolektivne komunalne oskrbe. Med individualno komunalno oskrbo spada oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode, ravnanje z odpadki, pokopališča ter pogrebna dejavnost kot tržna dejavnost. Sem sodijo tudi letno in zimsko vzdrževanje cest, urejevanje zelenic, javna razsvetljava, izobešanje zastav in vse okrasitve, ki so v načrtu s programom občine.

(bš)

kostanjevica na krki
kostak krško
video

Pridružite se nam