Skip to main content
Petek, 1. december 2023
21.11.2021
11:32
Nuklearna elektrarna Krško
Foto: arhiv ePosavje
V krški jedrski elektrarni zaključujejo projekte varnostne nadgradnje, ki so trajali skoraj desetletje. Zagotovili bodo še višji nivo varnosti za podaljšano obratovanje elektrarne.

350 milijonov evrov za dodatno varnost Jedrske elektrarne Krško

KRŠKO Na 27. seji Občinskega sveta Krško je vodstvo JEK predstavilo potek treh bistvenih projektov, ki so bili del pogojev za podaljšano obratovanje elektrarne in so trajali skoraj desetletje. Celovita tehnološka nadgradnja bo - z izjemo izgradnje suhega skladišča - končana letos, je pojasnil predsednik uprave JEK Stane Rožman. Investicija je vredna 350 milijonov evrov in predstavlja zagotavljanje še višjih ravni varnosti objekta, ki so povsem primerljive z najsodobnejšimi varnostnimi sistemi jedrskih elektrarn tretje in četrte generacije.

Zagotovljeni najvišji varnostni standardi

Kot je pojasnil (do nedavnega) vodja projektnih sprememb v JEK Janko Cerjak, je varnost krške elektrarne s tehnološkimi posodobitvami zagotovljena za najvišje potresne obremenitve, poplave, ki nastopijo na 10 tisoč let, ekstremne zunanje temperature in padec komercialnega letala na osrednji objekt. V primeru poškodbe jedrske sredice, pa je objekt opremljen z varnostnim sistemom, ki bi preprečil širjenje sevanja v okolje, je pojasnil. Ob tem je bistveno, da v primeru morebitne odpovedi ene varnostne komponente v izjemnem dogodku, v varnostni sistemu vstopi druga.

Suho skladišče in pridobitev okoljevarstvenega soglasja

Suho skladišče izrabljenega jedrskega goriva, ki je že v teku, naj bi bilo izgrajeno do konca prihodnjega leta. Testiranja naj bi potekala na začetku leta 2023, marca ali aprila pa naj bi v skladišče že preselili oziroma vložili prve radioaktivne odpadke.

V teku je tudi pridobitev okoljevarstvenega soglasja, ki ga zahteva podaljšanje obratovanja elektrarne, vsi potrebni elaborati so že na Ministrstvu za okolje in vsi postopki potekajo skladno s časovnico, je pojasnil predsednik uprave  Rožman.

Naslednji korak bo presoja čezmejnih vplivov na okolje, ki bo potekala prihodnje leto, v njej so sodelovanje že napovedale Avstrija, Hrvaška in Madžarska, najverjetneje pa še Nemčija in Italija. Z ugotovitvami presoje pa bodo seznanjene vse države v krogu tisoč kilometrov od jedrska elektrarne.

nuklearna elektrarna krško
energetika
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja