Skip to main content
V Posavju 7.9° C Ponedeljek, 27. marec 2023
21.11.2019
16:15
GEN energija v prvih devetih mesecih leta 2019
Grafika: ePosavje
Skupina GEN je v prvih treh četrtletjih letošnjega leta zabeležila 45 milijonov evrov čistega poslovnega izida. Ob tem poslovni direktor pove več tudi o snovanju strateških energetskih dokumentov.

Poslovni izid nad načrtovanim

50 milijonov evrov za investicije zanesljivosti oskrbe in v nove kapacitete

KRŠKO Omenjeni poslovni izid je nad načrtovanim, pove poslovni direktor GEN energije Danijel Levičar. "Smo močno investicijsko vpeti, tudi v tem istem časovnem obdobju smo v investicije zagotavljanja zanesljivosti oskrbe oz. novih kapacitet vložili 50 milijonov evrov in s to investicijsko dejavnostjo tudi nadaljujemo. Projekti, na katerih delamo, so Termoelektrarna Brestanica in hidroelektrarne, kjer se trudimo vzpostaviti postopek oz. pridobiti vsa soglasja za izgradnjo zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Mokrice."

"Pri snovanju strateških dokumentov si je potrebno zadati ambiciozne cilje"

Usmerjeni so v dolgoročno zagotavljanje zanesljive oskrbe z nizkoogljično električno energijo po dostopnih in konkurenčnih cenah, tudi s širitvijo jedrskih kapacitet v Sloveniji, še dodaja Levičar. Ključni cilj GEN energije je projekt 2. bloka krške nuklearke, s katerim skušajo priti v strateške dokumente.

Levičar: "Danes jih v teh dokumentih ne zaznavamo"

"V teh kritičnih oz. ključnih časih, v katerih se snujejo ti strateški dokumenti, smo mnenja, da bo potrebno na vseh treh dimenzijah trajnostne energetike – na zanesljivosti oskrbe, okoljskih ciljih in pri konkurenčnosti – zadati ambiciozne cilje, ki jih danes ne zaznavamo v teh dokumentih, ki so bili postavljeni navzven, zato se bomo trudili, da postavimo enakopravnost vseh brezogljičnih tehnologij, vključno z jedrsko."

(bš)

gen energija
nuklearna elektrarna krško
krško
video

Pridružite se nam

Zadnje novice