Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
10.04.2020
12:27
NEK, Vrbina 2020
Foto: arhiv ePosavje
Nuklearne elektrarna Krško je v marcu proizvedla 543.542,67 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 517.587,24 MWh električne energije.

Marca nad načrti

Nuklearna elektrarna Krško v marcu 2020

KRŠKO Kot pravijo v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), je bila v tem mesecu proizvodnja za 1,49 % večja od načrtovane, ko so predvideli 510.000 MWh električne energije. Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij, vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Segrevanje reke Save

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 2°C in največ za 3°C od dovoljenih 3°C. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 0,0059 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 0,2 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,00043 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,0022 % letne omejitve.

1,6 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,03 % letne omejitve oziroma do konca marca 0,2 % letne omejitve. V tem mesecu so v Nuklearni elektrarni Krško uskladiščili 1,6 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

(bš)

nuklearna elektrarna krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja