Skip to main content
Sreda, 29. november 2023
25.04.2020
12:05
Obisk dveh ministrov na HE Brežice, 24. april 2020
Foto: ePosavje.com
Jernej Vrtovec in Andrej Vizjak, ministra za infrastrukturo ter okolje in prostor sta dopoldne obiskala hidroelektrarno Brežice. Vizjak dovoljenje za gradnjo HE Mokrice pričakuje še letos. Več:

Vizjak dovoljenje za gradnjo HE Mokrice pričakuje še letos

"Na ministrstvu za infrastrukturo podpiramo vlaganje v obnovljive vire energije"

BREŽICE Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pravi, da "na ministrstvu podpiramo vlaganje v obnovljive vire energije ter učinkovito rabo energije. Ne smemo pa pozabiti tudi na slovenske strokovnjake, ki so v veliki meri sodelovali pri gradnji verige elektrarn, predvsem pri inženirskem delu. S tem ohranjamo domače znanje v dobri kondiciji."

Vizjak: "Okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje pričakujemo še letos"

Njegov ministrski kolega za okolje in prostor Andrej Vizjak, je ob tem povedal, da okoljevarstveno in nato še gradbeno dovoljenje za hidroelektrarno Mokrice pričakuje še letos. Vizjak je še opozoril na pomembnost te naložbe in zagotovil, da bodo storili vse, da se čim prej nadaljuje.

Vrtovec: "Želim si, da bi se gradnja začela letos"

"HESS ima na ministrstvu podporo, da pridemo čimprej do končnega rezultata"

"Glede na to, da smo vodno bogata država, je priložnost, da reke izkoristimo v vsej svoji polnosti za energijo in dober primer je primer na spodnji Savi. Ob tem želim poudariti pomembnost investicije tudi še zadnjega dela, HE Mokrice. Na ministrstvu za infrastrukturo ima podjetje podporo, da pridemo, upoštevaje vseh deležnikov, ki so v tej zgodbi, do končnega rezultata in začnemo z gradnjo in to investicijo čimprej," je ob tem povedal minister za infrastrukturo. "Ta zgodba tu je dejansko zelo uspešna, v desetih letih se je dejansko naredila celotna veriga. Upam, da bomo čimprej priča še gradnji hidroelektrarne," dodaja.

Vizjak: "Varovanje okolja ob hkratnem razvoju družbe"

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je ob tem dodal, "da moramo varovati okolje in naravo ob hkratnem razvoju družbe, da zadovoljimo prihodnost naši in prihodnji generaciji." Kakor dodaja, je "sleherni poseg v prostor kompromis med ohranjanjem in varovanjem narave ter razvojnimi potrebami. Tak je tudi projekt hidroelektrarn na spodnji Savi, večnamenski projekt pridobivanja električne energije iz obnovljivega vira in hkrati protipoplavna zaščita, bogatenje podtalnice in vodnih virov, ob spoštovanju vseh strogih naravovarstvenih pravil.

"Ne smemo dovoliti, da lahko brez utemeljenih razlogov slehernik blokira tak projekt"

Vizjak si tako predstavlja tudi projekt izgradnje hidroelektrarne Mokrice. Po njegovih besedah mora to biti razvojni projekt med potrebami družbe in zahtevami po ohranjanju narave in okolja. "Ne smemo dovoliti, da lahko brez utemeljenih razlogov slehernik blokira tak projekt, ko se brez resnih vsebinskih razlogov že pet let vrtimo okrog pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za ta objekt."

Barbič: "Nedopustno je izgraditi nasipe, na koncu nasipa pa pustiti odprto luknjo"

"Projekt zaključevanja spodnje Save zasleduje štiri ključne cilje"

"Projekt zaključevanja spodnje Save zasleduje štiri ključne cilje," je ob tem dodal Bogdan Barbič, direktor družbe Hidroelektrarne na spodnji Savi. Prvi je v energetskem smislu, da se veriga hidroelektrarn zaključi in s tem omogoči delovanje tudi že zgrajenim hidroelektrarnam v polni kapaciteti. "Drugi cilj je ta, da moramo zaključiti protipoplavno zaščito. Nedopustno je izgraditi nasipe, na koncu nasipa pa pustiti odprto luknjo, skozi katero lahko voda teče in poplavlja naselja. To je absolutno potrebno zaključiti," pove Barbič. Tretji cilj, ki se bo po njegovih besedah pokazal v naslednjih letih in desetletjih je cilj, da nadzorujemo podtalnico. "Hidroelektrarne so edina pametna rešitev, s katero lahko podtalnico kontroliramo." Četrti cilj je po njegovih besedah ta, da na akumulacijskih bazenih omogočijo plovnost.

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

Odgovori na vprašanja

V spodnjih odgovorih na vprašanja tudi o časovnici pridobivanja soglasij za hidroelektrarno Mokrico in o interesu države v podobnih projektih.

(bš)

brežice
hidroelektrarne
video

Pridružite se nam

Novice iz Posavja