Skip to main content
V Posavju N/A° C Četrtek, 18. april 2024
30.03.2021
14:16
Svet regije Posavje
Foto: arhiv ePosavje
Člani Sveta regije Posavje so se v ponedeljek sestali na 93. redni seji, na kateri so izpostavili dilemo, da je Načrt za okrevanje in odpornost naravnan izrazito centralizirano.

Dilema o preveč centraliziranem načrtu za okrevanje in odpornost

"V načrtu ni vključenih najpomembnejših regijskih projektov"

KRŠKO Člani Sveta regije Posavje so na seji obravnali izvajanje Dogovora za razvoj regije Posavje in vloge, ki so še v postopku neposredne potrditve operacij na Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za infrastrukturo. Na seji so prav tako spoznali prvi osnutek Načrta za okrevanje in odpornost s predvidenimi področji financiranja v skupni vrednosti preko 5 milijard evrov evropskih sredstev, od tega sta 2 milijardi evrov nepovratnih sredstev.

"Razlike bodo med kohezijskima regijama še večje"

Kot so sporočili z Regionalne razvojne agencije Posavje, so člani izpostavili dilemo, "da je Načrt za okrevanje in odpornost naravnan izrazito centralizirano ter da ne upošteva Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, zaradi česar bodo razlike med Vzhodno in Zahodno kohezijsko regijo še večje, saj v Načrtu za okrevanje in odpornost ni vključenih najpomembnejših regijskih projektov, ki bi pomembno vplivali na hitrejše okrevanje regije po epidemiji Covid 19."

Prva seja Razvojnega sveta regije Posavje

So se pa na prvi seji sestali člani Razvojnega sveta regije Posavje, ki ga sestavljajo vsi posavski župani, kot predstavniki gospodarstva Alojz Tuhtar, Darko Gorišek, Janko Hrastovšek, Igor Arh, Danijel Levičar in Boris Orešek ter kot predstavniki nevladnih organizacij Andreja Pavlin, Sašo Obolnar in Nataša Resnik.

Izvolili predsednika in dva podpredsednika

Za predsednika Razvojnega sveta regije Posavje je bil potrjen aktualni predsednik Sveta regije Posavje mag. Miran Stanko, za podpredsednika predstavnik gospodarstva Igor Arh in Andreja Pavlin, predstavnica nevladnih organizacij. Regija Posavje je v obdobju 2014 – 2020 iz Evropske kohezijske politike črpala 21 milijonov evrov, 4,7 milijonov evrov CLLD sredstev in iz Programa razvoja podeželja 34 milijonov evrov ter z izvajanjem Dogovora za razvoj regije Posavje kot ključnim instrumentom regionalne politike.

(eP)

krško
brežice
sevnica
svet regije posavje

Pridružite se nam

Novice iz Posavja