Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
29.09.2020
20:00
Najboljše inovacije Posavja 2020
Grafika: ePosavje.com
Posavska gospodarska zbornica je na Gradu Rajhenburg podelila priznanja za najboljše inovacije v regiji za leto 2020. Podelili so po tri zlata, srebrna in bronasta priznanja ter priznanje.

Najboljše inovacije Posavja 2020

Zelo kakovostno pripravljene inovacije

KRŠKO Sedemčlanska komisija je prejela deset prijav na razpis. Predsednik Tomaž Žagar poudarja, da gre za zelo kakovostno pripravljene inovacije.

Pri izboru sta pomembna dva glavna kriterija

"Pri inovacijah imamo že vsa leta dva glavna kriterija - eden je ta, da je inovacija nekaj novega, da ni drugega v Sloveniji ali še boljše v svetu. Drugi kriterij pa je ta, da ima gospodarski učinek - da ustvari dodatna delovna mesta, večji dosežek na trgu, konkurenčno prednost pri prodaji." Letos so ocenjevali po enotnih kriterijih po vsej Sloveniji. Žagar pravi, da so letos vse področne komisije uporabljale enake kvalitativne merilnike. "Glavna cilja sta razdeljena na več merilnikov, kazalnikov in ta sta bila malce prenovljena," dodaja Žagar.

Od energetike, strojnih področij do papirne industrije

Po besedah predsednika ocenjevalne komisije so letošnje inovacije zastopale različna področja – od energetike, strojnih področij do papirne industrije. Zlata priznanja so prejele tri družbe, in sicer INO Brežice, Numip in Radeče papir nova. Sabina Cesar iz družbe Radeče Papir nova d.o.o., je povedala, da so se na natečaj prijavili z inovacijo optimizacijo vgradnje nadstandardne oblike planšet. "Inovacija je nastala na podlagi dotičnega povpraševanje. Optimizirali smo proizvodni proces in na podlagi uspešne vgradnje te optimizacije smo pridobili posel za nadaljnih sedem let."

Solarni avtomobil ŠC Krško - Sevnica

Na Hrvaškem je prejel tri zlata priznanja

Med prejemniki srebrnih priznanj sta tudi Šolski center Krško – Sevnica in družba Kostak. "Inovacija solarnega avtomobila je bila zelo uspešna v Sisku na Hrvaškem, kjer je prejel tri zlata priznanja. Ker se je pojavila potreba, smo nagradili mehanske in električne sisteme. To je naša inovacija, ki je bila izpeljana, izvedena in nagrajena s srebrnim priznanjem," je povedal Andrej Kozinc iz Šolskega centra Krško - Sevnica.

Mala komunalna čistilna naprava s filtrirnim medijem

Namenjena je čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju razpršene poselitve

Srebrno prizanje so v družbi Kostak, d. d., prejeli za inovacijo male komunalne čistilne naprave s filtrirnim medijem. "Namenjena je čiščenju komunalnih odpadnih voda na območju razpršene poselitve. Inovativnost in posebno je v tem, da je filtrni medij naprave vgrajen v naravno okolje na način, da ohranja primarno funkcijo, je nemoteč, se ga ne zazna in ne vidi, ne povzroča neprijetnih vonjav, energetsko neodvisen in trajnostno naravnan," je dodala Sabina Senica.

Poleg treh zlatih in srebrnih so podelili še tri bronasta priznanja in priznanje za prispevek na področju inovativnosti. Na nacionalni nivo ocenjevanja gredo tokrat tri najvišje ocenjene zlate inovacije, nacionalna priznanja za inovacije pa bodo podeljena na Dnevu inovativnosti 2020, ki bo potekal 30. novembra na Brdu pri Kranju.

Fotogalerija (Foto: ePosavje.com):

Najboljše inovacije Posavja za leto 2020:

Priznanje za prispevek na področju inovativnosti

Izvedba sifona za preprečitev smradu iz hišne kanalizacije

INOVATORJI: Samo Ban, Ibrahim Tursić

PRIJAVITELJ: Kostak d.d.

Protismradni sifon je sifon za preprečevanje prehoda smradu iz javne v interno hišno kanalizacijo. Možnost uporabe je v vseh hišnih kanalizacijskih sistemih predvsem v višjeležečih objektov. Njegova vgradnja je enostavna, saj je primeren za vse dimenzije cevi za odvajanje odpadne vode. Edini pogoj je ustrezna višina jaška javne kanalizacije. Njegov osnovni namen je preprečevanje neprijetnih vonjav. Enostaven in lahko dostopen je za čiščenje.

Bronasta priznanja

Trajnostni energetski krog (TEK)

INOVATORJI: dr. Robert Golob, Andrej Pečjak (Metron Institut), dr. Dejan Paravan, Sandi Kavalič

PRIJAVITELJ: GEN-I d.o.o.

TEK je sistem mikro omrežij, ki povezuje samozadostne stavbe, električna vozila, elektrarne iz OVE in omrežje. Omrežje lahko viške energije iz OVE prodaja elementom TEK, ta pa lahko uskladiščeno energijo prodajajo nazaj v omrežje v času konic. S tem lahko povečamo delež OVE v proizvodnji električne energije in istočasno stabiliziramo omrežje. Sistem deluje dinamično v povezavi z omrežjem, v primeru izpada omrežja pa lahko deluje otočno več dni.

Površinska obdelava z visoko vrednostjo kovine

INOVATORJI: Razvojna skupina Stilles

PRIJAVITELJ: Stilles d.o.o.

Liquid Metal je površinska obdelava lesa, ki zagotavlja trajnejše estetsko in trendovsko pohištvo. Vsakemu kosu lesenega pohištva zagotovi brezšivno kovinsko kožo. Lesu, ki sam zagotavlja dobre obdelovalne in druge lastnosti, podari videz in naravne lastnosti kovine in poskrbi za višjo estetiko, lepše detajle in s tem posebno kakovost ambienta. S premazom obdelana lesena površina je lahko poljubnega kovinskega videza. Najbolj primeren je za zaščito visokokakovostne notranje opreme in pri dekorativnih detajlih, pri čemer so izgledi površin lahko gladki, strukturirani ali patinirani.

Razvoj procesa spajanja naravnih in umetnih materialov za potrebe izdelave poslovnih daril

INOVATORJI: Uroš Srpčič

PRIJAVITELJ: Uroš Srpčič

Z namenom posodobitve delovnega okolja in testiranja zmožnosti doma izdelanega CNC stroja, se je preučila tehnika in izdelala lesena ura s 3D reliefom infrastrukture podjetja znotraj njegovega logotipa. Barve dejanskega logotipa se je zamenjalo z lesnimi vrstami oreha, jesena in češnje, podobo logotipa pa se je z uporabo epoksidne smole zaokrožilo v celoto. V izdelavi se je preučilo uporabljene materiale za doseganje trajnosti med njihovimi spoji in možnosti kasnejše mehanske obdelave.

Srebrna priznanja

Mala komunalna čistilna naprava s filtrnim medijem

INOVATORJI: Sabina Senica, Aleš Levičar, Špela Arh Marinčič, Jože Leskovar, Darja Modic, Iztok Ameršek (Aquaplant, d.o.o.)

PRIJAVITELJ: Kostak d.d.

Razvili smo malo komunalno čistilno napravo, ki deluje po principu procesov, ki se odvijajo v naravi. Pri načrtovanju in izgradnji smo upoštevali izkušnje s terena, pričakovanja lastnikov ter spoštovali zahteve predpisov ter raziskali možnosti ponovne uporabe očiščene odpadne vode. Mala komunalna čistilna naprava je enostavna za upravljanje in vzdrževanje ter za delovanje ne potrebuje elektromehanske opreme, v kolikor to omogoča naklon terena. Zasuta je z zemljino in zatravljena s travinjem ter tako neopazna okolici. Je pohodna, površina je primerna za raznovrstne aktivnosti.

Nadgradnja solarnega vozila ŠC Krško-Sevnica z vzmetenjem in signalizacijo

INOVATORJI: Ekipa solarnega vozila

PRIJAVITELJ: Šolski center Krško-Sevnica

Solarno vozilo Šolskega centra Krško Sevnica, SPSŠ Krško je danes v Sloveniji in tudi širše precej poznano. Načrtovanje in izvedba je v celoti delo dijakov in njihovih mentorjev z uporabo preprostih in cenovno dostopnih komponent. Prijavljena inovacija izboljšave solarnega vozila zajema načrtovanje in izdelavo vzmetenja vozila ter načrtovanje in vgradnjo elektronskih sistemov signalizacije in nadzora vozila, kar je bilo razvito in narejeno v preteklem letu.

Robotizacija FBK Mexico celica C

INOVATORJI: Jernej Knežič, Kristjan Kežman, David Kopina, Miroslav Kuharič, Tomislav Klarič, Peter Pšeničnik, Uroš Brinc, Matej Kovač, Klemen Cvetan

PRIJAVITELJ: TPV AUTOMOTIVE d.o.o. – PE Brežice

Z razvojem sistema smo želeli pri ponavljajočih se operacijah vlaganja in odvzemanja izdelkov iz varilnega orodja človeka nadomestiti z robotom. Človek ima omejitve pri ponavljajočih se gibih, zato lahko pride do napak v proizvodnji. Z robotizacijo linije smo poskrbeli, da razbremenimo operaterja, preprečimo možnost napak in povečamo frekvenco proizvedenih kosov. Trenutni sistem in izkušnje lahko prenesemo še na ostala delovna mesta, kjer je veliko ponavljajočih se gibov in večje število operacij. Tako smo še korak bližje viziji TPV AUTOMOTIVE, ki stremi k industriji 4.0 in povečanju konkurenčnosti na trgu.

Zlata priznanja

INOVACIJA: Pametni modeli vibracijskih podrahljalnikov z inovativno opremo za precizno globinsko pnevmatsko dognojevanje v vinogradih in sadovnjakih

INOVATORJI: Tone Vogrin, Jurij Žnideršič, Branko Kos

PRIJAVITELJ: INO Brežice d.o.o.

Novi inovativni modeli Dvovrstnih vibracijskih podrahljalnikov s pnevmatsko napravo za globinsko dognojevanje z elektronsko opremo za precizno globinsko dognojevanje pomagajo vinogradnikom in sadjarjem pridelati ekološko grozdje (vino) in sadje. Z dodajanjem ekoloških gnojil z nadpritiskom v zemljo blizu koreninskega sistema povečujemo odpornost vinske trte ali sadnega drevja proti škodljivcem današnjega časa (zmanjšujemo porabo pesticidov). Zaradi zbitosti tal v vinogradih in sadovnjakih s podrahljavanjem omogočimo shranjevanje vode v globini zemlje za sušna obdobja. Ta delovna operacija nam zagotavlja kakovostnejši in večji pridelek v letih pomanjkanja padavin.

Namenska varilna naprava za predfabrikacijsko varjenje cevnih segmentov

INOVATORJI: Matej Pleterski, Joško Andrejčič, Robert Metelko

PRIJAVITELJ: Numip d.o.o. Podružnica Krško

V podjetju Numip smo razvili namensko, visoko produktivno rotacijsko varilno napravo RSWM 65/4 za varjenje predfabriciranih cevnih segmentov, prvenstveno iz debelostenskih cevi iz legiranih jekel. Z uporabo kombinacije TIG in MIG/MAG varilnih postopkov združujemo prednosti obeh, kar nam omogoča izdelavo zvarov v skladu z najvišjimi kakovostnimi zahtevami, ponovljivost ter bistveno skrajša čase varjenja. Ključne prednosti naprave so v enostavni uporabi in programiranju, naprednih varilnih izvorih, integriranemu sistemu za dovod zaščitnih plinov in velikem delavnem območju. V primerjavi z ročnim TIG varjenjem, z napravo skrajšamo čase varjenja tudi do petkrat.

Optimizirana vgradnja specialnih papirnih planšet

INOVATORJI: Ekipa PS5

PRIJAVITELJ: Radeče papir nova, d.o.o.

Radeče papir nova d.o.o. je s svojo dolgoletno bogato tradicijo, napredno tehnološko ekipo in bogatimi izkušnjami v papirniškem svetu izumil napredno implementacijo vgradnje specialnih blanšet (majhnih barvnih lusk iz papirja, ki se med izdelavo papirja vgrajujejo v papir) in nudijo končnemu uporabniku nenadomestljivo verifikacijo in zaščito proti ponarejanju vrednostnih papirjev, tiskovin. Tehnološka ekipa inovatorjev je tako na podlagi poznanega sistema implementacije izumila naprednejši sistem implementacije, doziranja od preizkušenega sistema, kar predstavlja velik korak naprej v prikazu tehnološke razvitosti in letnih prihrankov podjetja.

(eP)

gzs oz posavje krško
krško
video
posavski tednik

Pridružite se nam

Zadnje novice