Skip to main content
Petek, 1. december 2023
19.04.2021
14:51
Izgradnja nadvoza v Sevnici
Grafika: Občina Sevnica
Na Občini Sevnica so v petek objavili javno naročilo za projekt komunalnega opremljanja Poslovne cone Sevnica, katerega glavna pridobitev bo izgradnja nadvoza nad železniško progo.

Komunalno opremljanje Poslovne cone Sevnica

SEVNICA V Poslovni coni Sevnica ob Hermanovi cesti  bodo uredili dostopno cesto, največji pridobitvi pa bosta izvennivojsko križanje z železniško progo in krožišča pred ti. nadvožnjakom v Šmarju. Vse aktivnosti bodo prispevale k razširitvi poslovne cone, s tem pa bodo omogočili obstoječim in novim podjetjem boljše in optimalno izvajanje njihove poslovne dejavnosti. "Glavni cilj projekta je spodbuditi nadaljnji razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji," so januarja ob informaciji, da bodo za projekt prispevali tudi evropska sredstva sporočili iz Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Zapis dopolnjujemo.

Sevnica, proračun 2021

Ponudbe zbirajo do 12. maja

Ponudbe za omenjeno javno naročilo v Sevnici pričakujejo do 12. maja. Kakor so zapisali v razpisni dokumentaciji, je zaključek vseh del predviden najkasneje do 10. septembra 2022, del investicije v vrednosti 757.119,81 evrov pa do 10. septembra 2021. 

Po časovnici projekta Komunalno opremljanje v PC Sevnica - preložitev ceste LC373071 in ureditev dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z železniško progo št. 80 Sevnica–Trebnje v Sevnici bi ga končali v devetih mesecih po začetku del. 

Projekt so razdelili v šest faz

Omenjeni projekt so razdelili v šest različnih faz. V fazi 0 bodo med drugim uredili gradbiščne priključke in porušili tri objekte na Hermanovi cesti. V fazi 1 predvidevajo gradnjo spodnjega ustroja lokalne ceste in izvedbo deviacije dostopne poti. V fazi 2, predvidoma v četrtem mesecu od začetka del, bodo pričeli z gradnjo nadvoza nad železniško progo, ko bodo dvakrat po 8 ur, pri postavitvi in odstranitvi lovilnega odra na območju križanja železniške proge zaustavili železniški promet.

V fazi 3 predvidevajo ureditev zgornjega ustroja cestnih ureditev, prometno ureditev in ureditev odvodnjavanja, v fazi 4 bodo nivojski prehod čez železniško progo tudi ukinili. V tej fazi bo zaradi odstranitve tira in vgradnje novega prekinjen železniški promet skupaj 50 ur (36 ur na začetku in 14 ur na koncu pri strojni regulaciji tira). 

V fazi 5 bodo nato sledila še zaključna dela na cestnih ureditvah s preusmeritvijo prometa na novo cesto, zaključili bodo z elektroinštalaterskimi deli in odstranitvijo vseh gradbišč.

(eP)

sevnica

Pridružite se nam