Skip to main content
Sobota, 2. marec 2024
12.01.2022
14:49
Nuklearna elektrarna Krško
Foto: ePosavje.com
V decembru so v Nuklearni elektrarni Krško proizvedli več električne energije, kot pa so načrtovali.

NEK decembra nad načrti

Nuklearna elektrarna Krško je v decembru 2021 proizvedla 541.551,9 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja, oziroma je v elektroenergetsko omrežje oddala  515.426,7 MWh električne energije. Decembra lani je bila tako proizvodnja za 1,06 % večja od načrtov, ki so jih imeli pri 510.000 MWh. "Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati," dodajajo v sporočilu.

Ostale informacije

Reka Sava se je zaradi delovanja Nuklearne elektrarne Krško v decembru segrevala povprečno za 1,7°C in največ za 2,5°C od dovoljenih 3°C. "Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v decembru znašal 0,78 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca decembra pa 35,9 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v decembru znašal 0,0006 % (letne omejitve), do konca decembra pa 0,0353 % letne omejitve," dodajajo v sporočilu.

Nizko in srednje radioaktivni odpadki v decembru 2021

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja, ocenjen vpliv v decembru je znašal 0,05 % letne omejitve oziroma do konca decembra 1,74 % letne omejitve. Decembra lani so uskladiščili 10,3 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

(eP)

nuklearna elektrarna krško
krško
energetika

Pridružite se nam

Novice iz Posavja