Skip to main content
V Posavju 24.8° C Torek, 9. avgust 2022
14.07.2022
11:32
Nuklearna elektrarna Krško
Foto: arhiv ePosavje
Nuklearna elektrarn Krško je v juniju proizvedla 509.693,87 MWh bruto električne energije, kažejo podatki iz elektrarne.

Proizvodnja v Nuklearni elektrarni Krško v juniju 2022

Nuklearna elektrarna Krško je v juniju proizvedla 509 693,87 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja, v elektroenergetsko omrežje je oddala 481 463,73 MWh električne energije. V juniju je bila proizvodnja za 0,93 % manjša od načrtov, ti so bili postavljeni pri 486 000 MWh električne energije.

100% razpoložljivost elektrarne

Ob tem pravijo, da je bil faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij, vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati.

Segrevanje reke Save

Reka Sava se je zaradi delovanja Nuklearne elektrarne Krško v juniju segrevala povprečno za 2,9 ºC in največ za 3 ºC od dovoljenih 3 ºC. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v juniju znašal 9,5 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca junija pa 28,5 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v juniju znašal 0,00028 % (letne omejitve), do konca junija pa 0,0041 % letne omejitve.

Nizko in srednje radioaktivni odpadki

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v juniju je znašal 0,05 % letne omejitve oziroma do konca junija 0,5 % letne omejitve. V tem mesecu je bilo uskladiščenih 6,656 m³ nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

nuklearna elektrarna krško
elektrika
energetika

Pridružite se nam