Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
13.11.2020
18:31
Nuklearna elektrarna Krško, november 2020
Foto: arhiv ePosavje
V Nuklearni elektrarni Krško so oktobra proizvedli za 4,5% več od načrtov, proizvedli so 517285 MWh električne energije.

Oktobra za 4,5% več od načrtov, proizvedli 517285 MWh električne energije

KRŠKO Nuklearna elektrana Krško je v oktobru proizvedla 543406,3 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 517285,3 MWh električne energije, oktobra je bila proizvodnja za 4,5 % večja od načrtovane (495000 MWh).

10. oktobra testirali turbinske ventile

Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten, elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij, vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati, 10. oktobra pa so izvedli test turbinskih ventilov. "Reka Sava se je zaradi delovanja Nuklearne elektrarne Krško v oktobru segrevala povprečno za 0,9°C in največ za 1,6°C od dovoljenih 3°C," so dodali v sporočilu.

Oktobra uskladiščili 21,1 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq, od tega je delež tritija v oktobru znašal 0,74 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca oktobra pa 2,76 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v oktobru znašal 0,0005 % (letne omejitve), do konca oktobra pa 0,009 % letne omejitve.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v oktobru je znašal 0,11 % letne omejitve oziroma do konca oktobra 0,77 % letne omejitve. Oktobra so v Nuklearni elektrarni Krško  uskladiščili 21,1 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

(eP)

nuklearna elektrarna krško
krško

Pridružite se nam