Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
11.02.2023
18:31
Odlagališče NSRAO v Vrbini, Grafika: ARAO
Grafika: ARAO
Na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO) so konec lanskega leta začeli s pridobivanjem ponudb za gradnjo infrastukture in tehnično varovanje gradbišča novega odlagališča NSRAO v Vrbini.

Nov rok za oddajo ponudb: 10. marec 2023

KRŠKO V projektni nalogi izgradnje novega odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini so projekt razdelili v tri faze. V prvi fazi bo gradnja infrastrukture, tehnično varovanje in okoljski monitoring, v drugi fazi gradnja objektov odlagališča in zunanjih ureditev, v tretji fazi projekta pa izdelava in dobava portalnega dvigala ter dvigalne opreme. Konec decembra so objavili javno naročilo za gradnjo infrastrukture in tehnično varovanje odlagališča.

Prva faza

Kot smo poročali v začetku leta, je v tej fazi vključeno tudi izvajanje varovanja za obdobje gradnje odlagališča do prevzema za poskusno obratovanje ter vzpostavitev gradbišča za gradnjo predmetnih del in osnovnih ureditev za gradbišče gradnje objektov odlagališče ter vodenje gradbišča do prevzema vodenja gradbišča za gradnjo objektov odlagališča. S tem javnim naročilom bodo iskali tudi izvajalca okoljskega monitoringa za celotno obdobje gradnje odlagališča NSRAO, je razvidno iz dokumentacije.

Zdaj nov datum za zbiranje ponudb

Na Agenciji za radioaktivne odpadke so v torek objavili nov datum, nov rok za prejem ponudb in prijav za sodelovanje. Po prvotni objavi je bil ta datum 22. februar 2023, zdaj je nov datum 10. marec 2023. Tega dne bodo prispele ponudbe tudi odprli, je razvidno iz javno dostopnih podatkov.

Podaljšali tudi rok za vprašanja ponudnikov

Ob tem so podaljšali tudi rok za sprejemanje vprašanj ponudnikov. Če je bil za te sprva določen 10. februar, je nov datum 20. februar 2023. "Veljavnost vseh listin in dokumentov, vključno s finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe, bo naročnik presojal glede na prvotno določen rok za oddajo ponudb," dodajajo v sporočilu.

Kaj bodo uredili v sklopu prve faze?

V prvi fazi, ponudbe zanjo zbirajo do 22. februarja, bodo preuredili Vrbinsko cesto, dostopno cesto na gradbišče in parkirišča. V tem sklopu je predvidena tudi ureditev kanalizacije, črpališča, elektroenergetske in telekomunikacijske infrastrukture ter preureditev vodovoda. Izbrani izvajalec bo imel po uvedbi v delo 30 dni časa, da z naročnikom uskladi podrobni terminski in finančni načrt izvedbe del. V dokumentaciji pišejo, da je predvideni rok izvedbe vseh del 1300 dni od uvedbe izvajalca v delo.

Kaj to pomeni podrobneje?

Ob tem so določili tudi pet vmesnih faz, med drugim bo asfaltiranje Vrbinske ceste predvideno najkasneje 87 dni po uvedbi v delo, gradbiščni transformatorski priključek bo moral biti urejen najmanj 127 dni od uvedbe v delo, sistem varovanja gradbišča pa najkasneje 204 dni od uvedbe v delo.

"V prihodnjih letih nas čaka kar nekaj izzivov"

Kot je pred koncem lanskega leta povedal direktor Agencije za radioaktivne odpadke Sandi Viršek, jih v prihodnjih letih čaka kar nekaj izzivov. "Še naprej se bomo trudili, da bomo svojo osnovno dejavnost opravili strokovno in na način, da bo vpliv radioaktivnih odpadkov na okolje in človeka zanemarljiv. Ena od glavnih nalog v prihodnjem obdobju, je izgradnja odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem. Pričeli smo tudi s pripravo vsega potrebnega za poskusno in nato redno obratovanje odlagališča. Za ta namen se bo ARAO moral kadrovsko okrepiti," je še povedal Viršek. > PODKAST JEDRSKASI

odlagališče nsrao
krško
energetika

Pridružite se nam