Skip to main content
Nedelja, 4. junij 2023
06.12.2021
10:23
Slovenska vas, Narayan
Grafika: Google
Vlada Republike Slovenije je na zadnji dopisni seji v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024 Proračuna Republike Slovenije uvrstila projekt »Nova PE Slovenska vas Narayan«.

Narayan

BREŽICE Kot pravijo v sporočilu, so mu s tem odobrili sofinanciranje upravičenih stroškov v višini 2.838.375 evrov, "in sicer v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, saj je ocenila, da projekt bistveno prispeva k regionalnemu razvoju."

Nova avtomatizirana linija za polnitev olja in dodgraditev linije

Tako obravnavana investicija obsega adaptacijo poslovnih prostorov v Slovenski vasi 1K,Oljarna, novo avtomatizirano linijo za polnitev olja s pametno instalacijo in elementi umetne inteligence na lokaciji Slovenska cesta 1k ter dograditev linije za polnjenje rastlinskih krem in masla. "Vrednost investicije je 7.695.150 evrov (z DDV) oz. 6.307.500,00 evrov (brez DDV). Ocenjena vrednost upravičenih stroškov projekta znaša do 6.307.500 evrov (brez DDV)," dodajajo.

2,8 milijona evrov

In kot še pišejo, "so vlagatelju s tem odobrili nepovratna sredstva za začetne investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva do skupne višine 2.838.375 evrov. Po načrtu izplačil bodo v letu 2021 izplačali največ do 500.688,08 evrov, v letu 2022 največ do 1.459.921,42 evrov in v letu 2023 največ do 877.765,50 evrov. Medsebojne pravice in obveznosti bosta pogodbeni stranki določili s pogodbo o sofinanciranju."

(eP)

brežice

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja