Skip to main content
Nedelja, 28. maj 2023
15.04.2022
12:35
Nuklearna elektrarna Krško, oktober 2019
Foto: arhiv ePosavje
Nuklearna elektrarna Krško je v marcu proizvedla 539871 MWh bruto električne energije na izhodu generatorja oziroma je oddala v elektroenergetsko omrežje 510102,6 MWh električne energije.

NEK v mesecu marcu

V marcu je bila proizvodnja v Nuklearni elektrarni Krško za 0,37 % manjša od načrtovane (512000 MWh), faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij, vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati, sporočajo iz elektrarne.

Segrevanje reke Save

Reka Sava se je zaradi delovanja NEK v marcu segrevala povprečno za 2,9°C in največ za 3°C od dovoljenih 3°C. Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 2,94 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 5,11 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,00044 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,0025 % letne omejitve.

8,4 kubičnih metrov nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja. Ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,07 % letne omejitve oziroma do konca marca 0,26 % letne omejitve. V mesecu marcu so uskladiščili 8,4 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

nuklearna elektrarna krško
krško
energetika

Pridružite se nam