Skip to main content
V Posavju 17.8° C Sreda, 22. september 2021
06.03.2020
14:34
Širitev obrtne cone Dobova
Foto: ePosavje.com
Občina Brežice načrtuje širitev Obrtne cone Dobova, v kateri bo pridobila približno 10 hektarjev novih zazidljivih površin.

Širitev obrtne cone v Dobovi

Primanjkuje prostih površin za izvajanje gospodarskih dejavnosti

BREŽICE Občina je bila v preteklih letih uspešna pri iskanju investitorjev za industrijske in obrtne cone, saj so vsa zemljišča, ki so bila v lasti občine, prodana podjetjem, ki že gradijo oz. so že zgradila proizvodne objekte. Občina Brežice je pred leti ugotovila, da ji primanjkuje prostih površin za izvajanje gospodarskih dejavnosti, zato je pristopila k pripravi strokovne podlage.

V Dobovi in Slovenski vasi potrebne širitve

Katja Pongračič, namestnica vodje oddelka za prostor, Občina Brežice, ob tem pravi, da so na podlagi te ugotovili, "da imajo nekatere cone še zadostne razpoložljive kapacitete in smo tam pripravili samo dodatne aranžmaje programov opremljanja ali pa glede priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov." Pri dveh conah so, tako sogovornica, ugotovili, da potrebujejo širitve v Dobovi in Slovenski vasi. Tam je trenutno v pripravi tudi nova cestna povezava.

Ocenjujejo, da bi z občinski prostorski načrt imeli do letošnjega poletja

Obrtna cona Dobova je trenutno polna, po zadnjih podatkih ima le eno prosto površino, ki pa je že aktivirana in zaenkrat še brez gradbenega dovoljenja. Občina zaradi zasedenosti cone načrtuje njeno širitev, s katero bo pridobila približno 10 hektarjev novih zazidljivih površin.

Dodana vrednost bo bližina železniške infrastrukture

Namestnica vodje oddelka za prostor na Občini Brežice pravi, da bo dodana vrednost te cone bližina železniške infrastrukture. "Ocenjujemo, da bi z občinskim prostorskim načrtom končali nekje do poletja tega leta, naročili geodetski posnetek. Tako bo velik zalogaj. Nekje v letu 2021 bi potem sprejeli podrobni prostorski načrt, ki bo določal parcelacijo. Sledili bodo odkupi in komunalno opremljanje cone."

S širitvijo cone v Dobovi bi pridobili približno
10 hektarjev novih zazidljivih površin.

Dobova, Slovenska vas, Brezina

Naložba bo v celoti financirana iz občinskega proračuna. V brežiški občini imajo urejene tri obrtne cone, poleg že omenjenih conah v Dobovi in Slovenski vasi še industrijsko-poslovno cono v Brezini.

(bš)

dobova
brežice
video

Pridružite se nam