Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
25.10.2021
12:35
Nuklearna elektrarna Krško
Foto: arhiv ePosavje
Sredi oktobra se je v Nuklearni elektrarni Krško končala Pre-SALTO misija, po sestanku meddržavne komisije na Bledu pa izpostavljajo začetek resnih priprav na prevzem NSRAO iz elektrarne.

Pre-SALTO misija v Nuklearni elektrarni Krško

KRŠKO Strokovnjaki Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) so sredi oktobra v Krškem zaključili posebno pregledovalno misijo (»Safety Aspects of Long Term Operation« - SALTO). V Nuklearni elektrarni Krško pravijo, da je "Pre-SALTO misija pomenila analizo skladnosti naše organiziranosti in naših delovnih procesov s standardi Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) z vidika sistematičnega spremljanja staranja sistemov, struktur in komponent skozi dolgoročno obratovanje. Misija je potrdila visoko stopnjo pripravljenosti za obratovanje NEK tudi po letu 2023."

Primeri vzorne prakse iz Krškega v svet

Kot je za ePosavje.com povedal predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman, so bile po koncu misije izpostavljene nekatere vzorne prakse. Med temi so "celovit in dobro strukturiran program staranja električnih kablov, hitra in pregledna dostopnost dokumentov preko portala NEK in celovit program spremljanja stanja uparjalnikov. Podana so bila tudi koristna priporočila, ki bodo vnesena v akcijski načrt tretjega obdobnega varnostnega pregleda PSR3 (_Periodic Safety Review_) in bodo izhodišče za nadaljnji razvoj organiziranosti, programov staranja opreme ter znanj in veščin zaposlenih.> PREBERI VEČ

Srečanje meddržavne komisije NEK

"Obdobje resnih priprav na prevzem NSRAO"

Teden dni pozneje je na Bledu potekala seja Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganji, izkoriščanjem in razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško.

"Dobra usklajenost obeh družbenikov glede prioritet in podpore dolgoročnemu obratovanju"

Rožman pravi, da je "seja meddržavne komisije na Bledu potrdila dobro usklajenost obeh družbenikov glede prioritet in podpore dolgoročnemu obratovanju NEK. Z ustanovitvijo koordinacijskega odbora se pričenja obdobje resnih priprav na prevzem nizko - in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) s strani obeh pooblaščenih ustanov; slovenske ARAO in hrvaškega FOND-a."

"NEK bo imela pri tem osrednjo vlogo"

Nuklearna elektrarna Krško bo, tako Rožman, pri tem imela osrednjo vlogo, saj bo izvajala pripravo odlagalnih paketov oziroma paketov za odvoz NSRAO iz NEK. "To je obveznost obeh držav skladno z Meddržavno pogodbo, ki naj bi bila realizirana med letoma 2023 in 2025," dodajajo v Krškem. > PREBERI VEČ

(eP)

nuklearna elektrarna krško
krško

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja