Skip to main content
V Posavju 3.3° C Petek, 27. januar 2023
04.02.2021
12:57
Foto: arhiv ePosavje
Družba Kostak vabi k sodelovanju nove sodelavce za potrebe povečanega obsega del pri izvajanju vzdrževalnih ter čistilnih del v času rednega letnega remonta v Nuklearni elektrarni Krško.

Objava prostih delovnih mest v času remonta v NEK

Angažiranje novih sodelavcev za potrebe del v obratu prehrane bo potekalo od 15. marca do predvidoma 10. maja 2021. Izvajanje remontnih del zahteva večjo intenziteto dela, zato se bo delo izvajalo v prerazporejenem delovnem času, na posameznih področjih pa tudi v izmenah in dela prostih dneh.

Družba Kostak razpisuje prosta dela in naloge za potrebe izvajanja remonta v NEK za določen čas na naslednjih področjih:

ČISTILEC PRIMARNEGA PODROČJA – AB: 43 zaposlitev

šifra poklica: 9129

zahtevana usposobljenost: IV. oz. V. stopnja strokovne izobrazbe tehnične ali družboslovne smeri

funkcionalna znanja: izpit radiološke zaščite, usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

 • delo s čistilnimi stroji v primarnem objektu
 • čiščenje, loščenje in pomivanje tal in opreme v prostorih primarnega objekta
 • odstranjevanje smeti iz objektov in opreme iz primarnega objekta
 • dela v turbinski zgradbi in na zunanjih površinah v času, ko delavec ni razporejen v primarni objekt
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Pričetek dela za 35 oseb z 20. 3. 2021.

ČISTILEC OBRATOVALNIH PROSTOROV – TB: 22 zaposlitev

šifra poklica: 9129 zahtevana usposobljenost: program osnovnega izobraževanja ali pridobljena NPK funkcionalna znanja: izpit radiološke zaščite, usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

 • delo s čistilnimi stroji v prostorih sekundarnega dela
 • čiščenje, loščenje in pomivanje tal, oken in opreme v prostorih sekundarnega dela
 • odstranjevanje smeti iz objektov in opreme iz prostorov sekundarnega dela
 • čiščenje cistern, stolpov, kondenzatorjev, opreme in ostalega inventarja - po potrebi košnja zelenih površin s kosilnicami
 • čiščenje brežin jezu
 • v zimskem času čiščenje in odvoz snega - skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Pričetek dela za 10 oseb s 20. 3. 2021.

K sodelovanju vabimo vse zainteresirane iskalce zaposlitve, kakor tudi tiste, ki so v preteklosti že sodelovali na remontnih delih v Nuklearni elektrarni Krško in imajo opravljena varnostna preverjanja. Prijavite se lahko na elektronski naslov kostak@kostak.si ali pa pošljete vlogo na sedež podjetja: Kostak, d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško.

Kostak, d. d.

OGLASNO SPOROČILO

krško
kostak krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja