Skip to main content
V Posavju -3° C Sreda, 1. februar 2023
09.11.2021
08:09
Krško, Vipap, Mlinotest
Foto: ePosavje.com
Na oktobrski seji občinskega sveta v Krškem je svetnik Aleš Suša podal pobudo, da bi se Občina Krško aktivneje vključila v reševanje težav družbe Vipap Videm Krško.

Z Občine Krško odgovorili svetniku, da bi Vipap reševali kot Mlinotest

KRŠKO Nekako tako, kot se je Občina Ajdovščina vpletla v reševanje družbe Mlinotest. Z Občine Krško so svetniki odgovorili in kot pravijo, so bile "okoliščine, ki so bile podlaga za odločitve Občinskega sveta Občine Ajdovščina, v bistvenih elementih drugačne, kot je današnja situacija v Krškem."

Kaj so odgovorili svetniku?

"Družba Vipap Videm Krško, d. d. je družba v tuji lasti, katere lastnik je po zadnjih objavljenih podatkih na straneh AJPES-a (revidirano letno poročilo 2019) holding RIDG HOLDING s. r. o., Češka republika, ki ima v ozadju tudi močne kapitalske lastnike: Portiva investment group, Rutherford ID Group, s.r.o. in Jaroslav Jiřička and INVESTIČNÍ KLUB, a.s. Lastniki se na predlog uprave družbe niso odločili za dokapitalizacijo družbe, iz česar lahko sklepamo, da je finančni in poslovni položaj družbe takšen, da dokapitalizacija ne omogoča garancije za nadaljnje uspešno poslovanje družbe," pravijo v uvodu odgovora na svetnikovo pobuoo.

"Navedenega primera ne smemo nekritično aplicirati na trenutno situacijo v družbi Vipap"

Tako na Občini Krško niso seznanjeni z realnim finančnim položajem družbe, niti načrtom za morebitno finančno prestrukturiranje. "Zakon o javnih financah v svojem 73. členu res omogoča zasledovanje ciljev v lokalnem interesu, ob izpolnjevanju pogoja, da so za nakup zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščitijo občinski interesi, ki so širši interesi, ki presegajo zgolj zasebno korist določenih oseb. Kot izhaja iz študije utemeljenosti v primeru Mlinotesta, sta tudi prof. Pirnat in Zuljan ugotovila, da cilj ohranitve delovnih mest sam po sebi učinkuje le v korist zaposlenih oseb v družbi in kot takšen ne more upravičiti nakupa delnic. V študiji je posebej poudarjeno, da je v primeru odločitev občin za kapitalske vložke v zasebne gospodarske družbe potrebna previdnost. Navedenega primera ne smemo nekritično aplicirati na trenutno situacijo v družbi Vipap."

Okoliščine tedaj drugačne kot v Krškem danes

Na Občini Krško ob tem dodajajo, da se primer iz Ajdovščine nanaša na čas gospodarske krize v občini v letu 2014, na čas, "ko se jim je gospodarstvo v občini sesulo in je bila družba Mlinotest v tistem času edina večja gospodarska družba, ki je normalno poslovala. Okoliščine, ki so bile podlaga za odločitve Občinskega sveta Občine Ajdovščina so bile torej v bistvenih elementih drugačne, kot je današnja situacija v Krškem, ko so razmere na trgu dela ugodne, kot že dolgo ne."

Dvom, da bi morebitni javni vložek rešil obstoj

"V primeru družbe Vipap Videm Krško, d. d., obstaja tudi upravičen dvom, da morebitni javni vložek v družbo njenega obstoja ne bo rešil. Še več, ob zavedanju o težavah družbe in pomanjkljivih informacijah ter drugih tveganjih, bi s tem lahko celo zavedno oškodovali javna sredstva, kot lastnik družbe pa si v prihodnosti nakopali celo še morebiti danes neznane finančne obveznosti. Občina Krško kot oseba javnega prava tako ne razpolaga ne z zadostnimi informacijami ali znanjem, da bi v postopek dokapitalizacije lahko lastniško vstopila," še pravijo.

"Težko upravičimo razglasitev javnega občinskega interesa"

"Po naših informacijah družba danes ni v postopku stečaja, ki pomeni prenehanje podjetja, pač pa v postopku prisilne poravnave, katere cilj je finančno prestrukturiranje in nadaljnje poslovanje, predvsem rentabilnih dejavnosti. Občina Krško skladno z zapisanim zelo težko upraviči razglasitev javnega občinskega interesa, poleg tega ekonomska utemeljenost naložbe ni znana in sam nakup delnic s strani Občine Krško ne pomeni garancije za ohranitev delovnih mest," so še zapisali v odgovoru svetniku. Spomnimo, v četrtek, 4. novembra, je Okrožno sodišče v Krškem oklicalo začetek postopka prisilne poravnave.

(bš, eP)

krško
vipap videm krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja