Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
20.07.2022
18:12
ARAO, odlagališče v Vrbini
Foto: ePosavje.com
Potem ko so aprila sporočili, da bodo razpis za gradnjo odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini ponovili, zdaj napovedujejo, da bodo objavili dva razpisa.

Gradnja odlagališča NSRAO v Vrbini

KRŠKO Po ponovni preučitvi prispelih ponudb za izgradnjo odlagališča nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini so sredi aprila odločili, da bodo javno naročilo za gradnjo odlagališča ponovili. V novem naročilu so takrat napovedali daljši rok izgradnje.

Dva razpisa

Nedavno so na Agenciji za radioaktivne odpadke (ARAO), ki ima od prejšnjega petka novega (starega) direktorja, napovedali, da bodo ob ponovitvi razpisa za gradnjo odlagališča v Vrbini objavili dva razpisa. V prvem razpisu bodo iskali izvajalca infrastrukturnih ureditev z izvedbo tehničnega varovanja s postavitvijo ograje, v drugem naročilu pa bodo iskali ponudnike za ureditev objektov odlagališča, kot so silos, upravno servisni objekt, zehnološki objekt, za zunanjo ureditev in postavitev portalnega dvigala.

Mnenje stroke

Kot pravijo, so prvotno razsnovali objavo razpisa izvedbe del kot en celovit razpis. "Glede na mnenje stroke, kjer je potrebno upoštevati načela gospodarnosti, ločevanja odgovornosti, predvsem pa pravila varnosti, saj gre po zakonodaji za jedrski objekt, je predlog, da se izvedeta dva razpisa," dodajajo.

Novelacija investicijskega programa

Ker želijo na Agenciji za radioaktivne odpadke z gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini začeti čimprej, bodo v ponovljenem javnem naročilu določili tudi realen rok za izvedbo, skladno z ugotovitvami projektanta in inženirja ter z novelacijo investicijskega programa. Ob ugotovitvi, da bo razpis potrebno ponoviti, je tedanja vršilka dolžnosti direktorice ARAO Petra Grajžl povedala, da je ponudnik v ponudbi jasno navedel, da gradnje ne bo izvedel v določenem terminskem planu (900 dni). "Ravno tako je iz ponudbene dokumentacije razvidno, da je strošek pogodbenih kazni za zamudo prištel k skupni ponudbeni vrednosti, kar je nedopustno in se njegova ponudba kot nedopustna zavrne," je tedaj povedala vršilka dolžnosti direktorice.

Namesto 900 dni okrog treh let in pol

V prilogi ponudbe ponudnik je namreč navedel, "da po izkušnjah z gradnjo podobno zahtevnega objekta v podobno zahtevnih pogojih ter na podlagi preračuna norm in zahtevnih delovnih korakov, doseganja kakovosti gradnje in varnosti izvedbe del, ocenjuje, da bi gradnja odlagališča NSRAO potekala približno leto dni več, torej namesto 900 dni, okrog treh let in pol."

Odlagališče NSRAO v Vrbini, Grafika: ARAO

Prvi razpis še v juliju

Novi javni naročili bodo razpisali po odprtem postopku, prvi razpis za infrastrukturne ureditve napovedujejo še predvidoma v juliju letos, drugega bodo objavili takoj po sprejeti novelaciji investicijskega načrta na ministrstvu.

Skupna vrednost investicije

Skupna vrednost investicije po stalnih cenah iz junija 2020 je 194.620 milijona evrov z vključenim DDV. V tem znesku so zabeleženi stroški umeščanja v prostor, načrtovanja in gradnjo odlagališča z enim silosom ter zaprtje odlagališča, v teh cen so tudi nadomestila lokalni skupnosti, vrednost investicije pa ne zajema stroškov obratovanja in dolgoročnega vzdrževanja odlagališča po njegovem zaprtju.

Stroški investicije in obratovanja do 2058

Na ARAO sicer skupne stroške investicije in stroške v celotnem obdobju obratovanja odlagališča od leta 2024 do 2058 s stroški izvajanja dolgoročnega nadzora in vzdrževanja odlagališča ocenjujejo na 401,338 milijona evrov.

odlagališče nsrao
agencija za radioaktivne odpadke
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja