Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
31.08.2021
18:57
Odlagališče NSRAO v Vrbini
Foto: arhiv ePosavje.com
V začetku maja smo na naših straneh nazadnje pisali o izgradnji odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Vrbini v Krškem. Julij in avgust sta prinesla nekaj novih korakov in odločitev.

Za gradnjo odlagališča NSRAO v Vrbini tri prijave

KRŠKO Ob objavi javnega naročila Gradnja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško smo februarja letos podrobneje razložili, da je javno naročilo za gradnjo razdeljeno v dve fazi.

PRVA IN DRUGA FAZA JAVNEGA NAROČILA V prvi fazi bodo opravili ti. predhodno ugotavljanje sposobnosti (izvajalcev, op.p.), v drugi fazi pa bodo lahko ponudbo oddali le gospodarski subjekti, ki jim bodo v prvi fazi priznali sposobnost za izvajanje naročila "na podlagi ocene v predloženih prijavah". 

Dve ponudbi sprva označili kot dopustni, nato pa ...

Konec maja, točneje 25. maja, so tako na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARAO), objavili, da so na prvo fazo javnega naročila prejeli tri prijave - od tega so prijavi konzorcija Pomgrad, Kostak in Gic Gradnje ter konzorcija Riko, Kolektor in CGP Novo mesto utemeljili kot dopustni, prijavo družbe Strabag AG pa kot nedopustno. "Ker celoti ne ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika. Predložena referenca ne ustreza razpisanemu pogoju," so o zavrnjeni prijavi v odločitvi zapisali v strokovni komisiji. 

Pritožba na odločitev

Sposobnost za sodelovanje v 2. fazi postopka oddaje javnega naročila so tako priznali dvema ponudnikoma, a se je na odločitev pritožil ponudnik RIKO d.o.o., kot pravijo v utemeljitvi dokumentacije, "je zoper odločitev o priznanju sposobnosti vložil zahtevek za revizijo, ker naj bi naročnik neupravičeno priznal sposobnost kandidatu Pomgrad d.d., s partnerjema Kostak, d.d. in GIC gradnje d.o.o., katerega ponudba oz. prijava je po navedbah vlagatelja nedopustna, zaradi neizpolnjevanja pogojev za sodelovanje (tehnično-strokovne sposobnosti)."

Po preučitvi navedb vlagatelja revizijskega zahtevka, tako piše v odločitvi, "je naročnik ugotovil, da je zahtevek za revizijo utemeljen, zato je zahtevku za revizijo ugodil (Odločitev naročnika o revizijskem zahtevku z dne 15. 6. 2021)."

Kako je potekala revizija?

Kot lahko razberemo iz sistema enarocanje.si, je nato naročnik 4. junija objavil, da je bil vložen zahtevek za revizijo, enajst dni pozneje pa, da je naročnik temu zahtevku ugodil.  Nato so 15. julija vložili nov zahtevek za revizijo, ki jo je 28. julija naročnik zavrnil. 

Državna revizijska komisija je nato 28. julija v reševanje prejela zahtevek za revizijo, ko je "naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku." Državna revizijska komisija je 24. avgusta ugodila zahtevku za revizijo, je objavljeno na servisu enarocanje. Sklep državne revizijske komisije v izvirniku objavljamo v nadaljevanju.

Sklep o zahtevku za revizijo (vir: enarocanje.si):

Odlagališče NSRAO v Vrbini, Grafika: ARAO

Izgradnja odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

V popolnem obsegu gradnje, tako v naročilu, bodo dela zajemala gradbena in instalacijska dela na infrastrukturnih ureditvah Vrbine ceste, gradnjo odlagalnega siola in halo nad silosom z vsemi obrtniškimi in instalacijskimi deli, dobavo in montažo portalnega dvigala za spuščanje zabojnikov, gradnjo tehnološkega objekta z vsemi obrtniškimi in instalacijskimi deli, gradnjo upravno servisnega objekta z vsemi obrtniškimi in instalacijskimi deli ter zunanje ureditve s pripadajočo infrastrukturno ureditvijo in hortikulturo.

V Vrbini bodo preuredili tudi ostalo spremljajočo infrastrukturo

Odlagališče v Vrbini bo pripovršinskega tipa z odlagalno enoto v obliki silosa. "Tip in lokacija odlagališča sta potrjena z Državnim prostorskim načrtom. Zgrajeni bodo upravnoservisni in tehnološki objekt, silos, hala, cestna in komunalna infrastruktura; urejene bodo zunanje površine. Odlagališče bo namenjeno odlaganju nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO), ki nastajajo v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) pri obratovanju in ki bodo nastali kasneje pri razgradnji, ter radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v medicini, raziskovalni dejavnosti in industriji v Sloveniji."

(bš, eP)

odlagališče nsrao
krško

Pridružite se nam