Skip to main content
V Posavju 7° C Sreda, 7. december 2022
28.09.2019
00:25
Grafika: ePosavje
Problematika odlaganja nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (NEK) je znana že nekaj let. V NEK so opozorili: "Izvedli smo še zadnji interni ukrep v naši pristojnosti."

V 30. gorivnem ciklusu zbrali 54 m3 NSRAO

Lani so v sežig poslali 350 sodov

V skoraj končanem 30. gorivnem ciklusu so v Nuklearni elektrarni Krško uskladiščili 233 standardnih paketov z nizko in srednjeradioaktivnimi odpadki, kar je skupaj zneslo 54 kubičnih metrov. "V skladu z ustaljeno prakso stalno pripravljamo pošiljke gorljivega odpada za sežig pri zunanjem izvajalcu," pravijo v NEK. Tako so lani na sežig poslali 350 sodov z gorljivimi nizko in srednjeradioaktivnimi odpadki.

"Pričakujemo odziv politike, da se odloči kako naprej"

"Pričakujemo odziv politke, da se odloči kako naprej z odlagališčem nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov. Naredili smo skoraj vse ukrepe, ki smo jih lahko. Naši kompleksi so polni," pravi Gorazd Pfeifer, vodja proizvodnje v Nuklearni elektrarni Krško. "Naredili smo kar nekaj akcij, teh odpadkov je 20 x 20 x 6 metrov (2400 m3). Tega ni ogromno, ampak jih pa imamo spravljene pri nas v elektrarni," dodaja Pfeifer.

In kakšne so rešitve?

Boljše novice pričakujejo po seji meddržavne komisije NEK, ki bo v ponedeljek v Ljubljani. Pfeifer ob tem pove, da so dobili zagotovilo o odlagališču v letu 2023. "In računamo na to. Drugih ukrepov na elektrarni ne izvajamo." Pa lahko še kaj naredijo v smislu stiskanja prostora? "Težko bomo še kaj prilagajali in res računamo, da se začne z gradnjo tega skladišča," še pove vodja proizvodnje.

V novo stavbo bodo prestavili tehnološko opremo za obdelavo radioaktivnih odpadkov

V Nuklearni elektrarni Krško po lani končani gradnji zgradbe za ravnanje z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov, v stavbo prestavljajo tehnološko opremo za obdelavo radioaktivnih odpadkov, kot je visokotlačna stiskalnica, in opremo za njihove meritve.

S tem bodo izkoristili še zadnji skladiščni prostor

"V sproščeni prostor bomo skladiščili pakete NSRAO in tako izkoristili še zadnji skladiščni prostor. Nadaljujemo z uveljavljenimi postopki zmanjševanja prostornine NSRAO kot tudi z zmanjševanjem prostornine nastalih trdnih odpadkov (dekontaminacija, razrez, sežig, taljenje)," dodajajo v sporočilu.

Ob tem jim rezervoar za zbiranje in ponovno uporabo primarnega hladila, ki je v tej zgradbi, omogoča optimizacijo predelave primarnega hladila.

(bš)

krško
odlagališče nsrao
nuklearna elektrarna krško

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja