Skip to main content
Četrtek, 30. november 2023
16.07.2019
09:06
Foto: arhiv ePosavje
Sredi lanskega oktobra so v Nuklearni elektrarni Krško gostili preveritveno OSART misijo, ki je junija 2018 na osnovni misiji podala več priporočil in predlogov. Zdaj so znani rezultati preveritve.

Preveritvena misija OSART

Junija 2017 podali 4 pripočila, 16 predlogov in 3 primere dobre prakse

V zaključnem poročilu o pregledu obratovalne varnosti v Nuklearni elektrarni Krško so člani misije OSART junija 2017 podali štiri priporočila, šestnajst predlogov za izboljšavo ter tri primere dobre prakse. Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost je o rezultatih osnovne misije iz leta 2017 poročala Vladi Republike Slovenije, ki se je s poročilom seznanila 21. marca lani, oktobra pa so v Slovenijo povabili preveritveno misijo OSART.

V NEK so pripravili podroben načrt izvedbe ukrepov

V Nuklearni elektrarni Krško (NEK) so v odziv na poročila misije OSART pripravili podroben načrt izvedbe ukrepov z opredelitvijo ukrepov in časovnim načrtom, ki je predvideval uresničevanje zastavljenih ukrepov in rešitev odprtih najdb do konca leta 2018. "Pred začetkom preveritvene misije so člani ekipe pregledali gradivo o ukrepih, izvedenih v NEK na podlagi prvotne misije. Nato so vse izvedene ukrepe preverili še v sami elektrarni ter spisali celovito poročilo o izvajanju ukrepov, predvidenih v izvedbenem načrtu, prav tako pa ocenili uspešnost izvedenih izboljšav ter prepoznali dobre prakse," pravijo v poročilu.

"Trajnostno pozitivni rezultati so bili pridobljeni na številnih področjih"

Kot so zapisali v končnem poročilu preveritvene OSART misije, so v času pregleda opazili pripravljenost in motiviranost vodstva elektrarne za uporabo t. i. benchmarkinga z drugimi jedrskimi elektrarnami. Na ta način je vodstvo namenilo pozornost razmisleku glede novih idej in iskanju izboljšav, kar je ekipa pregledovalcev ocenila kot jasen pokazatelj trdne zavezanosti varnosti. Po navedbah članov ekipe je osebje elektrarne med samim pregledom delovalo odprto in pregledno. Trajnostno pozitivni rezultati so bili pridobljeni na številnih področjih, ki so bila pregledana tekom preveritvene OSART misije.

vir: vlada.si

In kaj so pokazali rezultati?

"Pripravljenost in motiviranost vodstva elektrarne za preverjanje z drugimi jedrskimi elektrarnami"

Člani preveritvene OSART misije so v poročilu, ki so ga pripravili, poudarili, da so v NEK v času po izvedeni OSART misiji v letu 2017 sistematično analizirali vsa podana priporočila kot tudi predloge ter pripravil načrt korektivnih ukrepov. Kot so zapisali v končnem poročilu preveritvene OSART misije, so v času pregleda opazili pripravljenost in motiviranost vodstva elektrarne za uporabo t. i. benchmarkinga z drugimi jedrskimi elektrarnami. "Na ta način je vodstvo namenilo pozornost razmisleku glede novih idej in iskanju izboljšav, kar je ekipa pregledovalcev ocenila kot jasen pokazatelj trdne zavezanosti varnosti. Po navedbah članov ekipe je osebje elektrarne med samim pregledom delovalo odprto in pregledno. Trajnostno pozitivni rezultati so bili pridobljeni na številnih področjih, ki so bila pregledana tekom preveritvene OSART misije," dodajajo v poročilu.

"Izvedeni ukrepi in ukrepi v izvajanju popolnoma zadovoljujejo priporočila"

Od vseh na podlagi izvedene osnovne OSART misije iz leta 2017 načrtovanih ukrepov je bilo za časa preveritvenega pregleda v celoti rešenih 70 % ukrepov, 30 % pa jih doseglo zadovoljiv napredek. "Misija je zaključila, da izvedeni ukrepi ter ukrepi v izvajanju popolnoma zadovoljujejo priporočila in predloge prvotne OSART misije," še pišejo v sporočilu.

Zadnji ukrep bo zaključen do konca septembra

Kot še pravijo v sporočilu, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost z izvedbo dodatnih sestankov in inšpekcij redno preverja status izvedbe OSART ukrepov. Do začetka julija so izvedli 74 od 75 ukrepov, zadnji še nedokončani ukrep bo zaključen do konca septembra 2019.

Kdo so OSART in kaj počnejo?

Mednarodna agencija za atomsko energijo (MAAE) za države članice opravlja različne misije, katerih namen je, da na določenem področju primerja prakso države z MAAE standardi. Republika Slovenija je v zadnjih 20 letih v državo povabila že vrsto takšnih misij, kot na primer IPPAS - International Physical Protection Advisory Service, IRRT/IRRS - Integrated Regulatory Review Service, INSARR - Integrated Safety Assessment of Research Reactors, ORPAS - Occupational Radiation Protection Appraisal Service, EPREV - Emergency Preparedness Review Service, OSART - Operational Safety Review Team. Slednjo je Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) povabila v državo že štirikrat, nazadnje v letu 2017.

OSART misija opravlja svoje delo pri upravljavcu jedrske elektrarne ter primerja stanje obratovalne varnosti elektrarne z ustreznimi standardi MAAE. Poleg t. i. standardnega obsega (osnovna področja) je URSJV predlagala razširitev obsega misije še na dve področji: področje podaljšanja obratovalne dobe in področje uporabe verjetnostnih varnostnih analiz (ang.: Probabilistic Safety Assessment, PSA).

vir: vlada.si

(bš)

krško
nuklearna elektrarna krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja