Skip to main content
Torek, 28. november 2023
22.10.2021
14:02
Vipap, sklic sveta delavcev, 14. oktober 2021
Foto: ePosavje.com
Na seji občinskega sveta v Krškem je Aleš Suša (Levica) podal pobudo, da bi se Občina Krško še aktivneje vključila v reševanje, predvsem delovnih mest, ob težavah v družbi Vipap Videm Krško.

Pobuda, da se Občina Krško še aktivneje vključi v reševanje Vipapa

KRŠKO Svetnik Suša predlaga občinski upravi, da bi se Občina Krško še aktivneje vključila v reševanje težav družbe Vipap Videm Krško. Za primer je izpostavil Ajdovščino, kjer je, tako Suša, "njihov občinski svet je sprejel sklep o razglasiti javnega interesa, na podlagi katerega lahko občina vstopi v lastništvo. Sicer je bilo stanje pri njih rahlo drugačno, kjer je šlo za branjenje pred sovražnim prevzemom; občina Ajdovščina je naložbo čez tri leta prodala."

"Tuji lastniki so podjetje žal izčrpavali in privedli do propada"

Kot pravi, "je toči zvoniti prepozno, ampak menim, da bi danes situacija za zaposlene v Vipapu bila boljša, če v preteklosti tovarne ne bi pustili v 100% lastništvo tujcev, ampak bi ohranili kontrolni delež, mesto v nadzornem odboru, ki bi zastopalo interese zaposlenih in lokalne skupnosti. Tuji lastniki so podjetje žal izčrpavali in privedli do propada." Pobudo v izvirniku objavljamo v nadaljevanju.

Sporočilo v izvirniku:

Imam pobudo glede tovarne Vipap. Morda ste v Občinski upravi že pomislili na možnost, ki jo omogoča zakonodaja. Namreč, Občina ima v določenih primerih možnost, da se vključi v reševanje podjetja, z namenom ohranjanja delovnih mest.

Seveda je po toči zvoniti prepozno, ampak menim, da bi danes situacija za zaposlene v Vipapu bila boljša, če v preteklosti tovarne ne bi pustili v 100% lastništvo tujcev, ampak bi ohranili kontrolni delež, mesto v nadzornem odboru, ki bi zastopalo interese zaposlenih in lokalne skupnosti. Tuji lastniki so podjetje žal izčrpavali in privedli do propada.

Prihodnost in rentabilnost poslovanja bi ob dobrem upravljanju morala biti zagotovljena, saj smo zaradi varovanja okolja v transformaciji opuščanja embalažne plastike in več uporabe papirja.

Za primer, Občina Ajdovščina je pred leti reševala Mlinotest. Njihov občinski svet je sprejel sklep o razglasiti javnega interesa, na podlagi katerega lahko občina vstopi v lastništvo. Sicer je bilo stanje pri njih rahlo drugačno, kjer je šlo za branjenje pred sovražnim prevzemom; občina Ajdovščina je naložbo čez tri leta prodala.

Če smo zainteresirani, da se proizvodnja v Vipapu nadaljuje, predlagam, naj se sprejme sklep o javnem interesu, da se občina ob primernem trenutku vključi v postopek z namenom ohranjanja proizvodnje in delovnih mest.

Vidimo, da se zaposleni trudijo ohraniti delovna mesta in bodo zato nekaj mesecev delali za minimalno plačo. Če se uspe ohraniti proizvodnja, je za dolgoročno vzdržnost smiselno, po mojem mnenju, da se Občina Krško na nek način vključi v lastništvo in pridobi glas v nadzornem odboru.

Pobuda:

V skladu s 14. in 17. členom poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Krško predlagam naslednjo svetniško pobudo.

Visoka stopnja zaposlenosti mora biti primarni cilj socialnega in gospodarskega razvoja Občine Krško, Družba VIPAP Videm je eden večjih zaposlovalcev v občini Krško, hkrati pa na sebe veže precej drugih podjetij v občini. Ohranitev delovnih mest in proizvodnje v podjetju VIPAP Videm Krško predstavlja občinski interes, saj je predpogoj za socialno blaginjo naših občank in občanov. Zato predlagamo, da občina preuči možnosti in se v postopku oziroma ob postopku prisilne poravnave vključi kot kapitalski deležnik v podjetju. Občinske oblasti so drugod po Sloveniji v preteklosti že izkoristile možnost, da z lastniških deležom zavarujejo socialne interese svojih občanov (kot je leta 2014 z vstopom v Mlinotest storila Ajdovščina).

Pot prisilne poravnave, na katero je družbo spravil eden izmed lastnikov, je logičen zaključek razvojnega modela, ki je že leta posloval na meji insolventnosti in nizke dodane vrednosti. Povečanje brezposelnosti v taki količini je za našo občino katastrofalno in predstavlja pravo socialno bombo. Verjamemo, da bo nekaj zaposlenih sicer dobilo zaposlitev drugje, vendar nas posebno skrbi za starejše delavce, za katere dobre perspektive enostavno ni. Možnost ponovnega zagona proizvodnje ob preusmeritvi v proizvodnjo embalažnih papirjev ter morebitnemu novemu poslovnemu partnerju, je realna možnost ohranjanja zaposlitev, v katero bi morala občinska oblast vložiti vse napore, kar bi najbolje naredila preko lastniškega deleža, s katerim bi bila udeležena pri upravljanju družbe.

Pobuda je v skladu 73. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/11 – UPB in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Krško (Ur.l.RS št. 13/2016). Zakon o javnih financah v svojem 73. členu občinam izrecno priznava možnost, da z nakupi kapitalskih deležev v gospodarskih družbah zasleduje cilje, ki so v lokalnem občinskem interesu. Občinski interes razglasi Občinski svet, zato predlagamo gospodu županu, da sproži ustrezne postopke in Občinskemu svetu predloži ustrezne sklepe ter načrt ravnanja občine.

Aleš Suša, Levica

Skrajni datum ponovnega zagona 1. december?

V Vipapu nameravajo znova zagnati proizvodnjo. Na zboru delavcev, ki je potekal v petek, je Milena Resnik, ki podjetje trenutno vodi, kot skrajni datum zagona omenjala 1. december. Spomnimo, delavci so na čakanju že od julija, upnik Vipap CZ pa je vložil predlog za prisilno poravnavo podjetja. > PREBERI VEČ

(bš, eP)

krško
vipap videm krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja