Skip to main content
Četrtek, 7. december 2023
24.06.2020
13:51
Lokalni energetski koncept občine Krško
Foto: arhiv ePosavje
Lokalna energetska agencija Dolenjska – Posavje – Bela krajina izvaja izdelavo Lokalnega energetskega koncepta (LEK) za občino Krško.

Kaj je Lokalni energetski koncept (LEK)?

Kot pravijo na Lokalni energetski agenciji Dolenjska – Posavje – Bela krajina, je "Lokalni energetski koncept (LEK) najpomembnejši pripomoček pri načrtovanju strategije lokalne energetske politike. V njem so zajeti načini, s katerimi lahko uresničimo lokalni skupnosti prilagojene rešitve za učinkovite, gospodarne in okolju prijazne energetske storitve v stanovanjih, podjetjih in javnih ustanovah. V dokumentu so navedeni tudi konkretni učinki, ki jih lokalna skupnost lahko doseže z izvajanjem aktivnosti iz LEK. Na podlagi LEK se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti."

Kaj vse omogoča?

Lokalni energetski koncept omogoča spremljanje, ugotavljanje in dokumentiranje porabe energije in sprememb energetskega in okoljskega stanja, kreiranje kratkoročne in dolgoročne energetske politike, izbiro in določitev ciljev energetskega načrtovanja in energetske politike v lokalni skupnosti. Ob tem omenjeni koncept omogoča tudi oblikovanje in primerjavo različnih alternativ in scenarijev možnega energetskega in s tem povezanega gospodarskega razvoja ter pregled ukrepov za učinkovito izboljšanje energetskega stanja in s tem tudi stanja okolja.

Anketa do 1. avgusta letos

Tako s 4. členom Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta, vabijo vse zainteresirane občane občine Krško, da sodelujejo pri izvedbi ankete za gospodinjstva, v kateri oddajo tudi svoje predloge in pripombe. Do 1. avgusta letos je na povezavi objavljena anketa, v kateri zbirajo odgovore.

(bš)

energetika
krško

Pridružite se nam