Skip to main content
Ponedeljek, 4. marec 2024
16.07.2021
08:39
Krško, malo gospodarstvo 2020
Foto: arhiv ePosavje
Posavska gospodarska zbornica je predstavila ključne kazalnike poslovanja posavskih gospodarskih družb, podjetnikov in zadrug v letu 2020 in pričakovanja v letu 2021.

Posavsko gospodarstvo v letu 2020 poslovalo nad pričakovanji

Kljub epidemiji, ki je povzročila eno največjih kriz v zadnjem stoletju in korenito spremenila način našega življenja in delovanja, je posavsko gospodarstvo v letu 2020 poslovalo nad pričakovanji, sporočajo s Posavske gospodarske zbornice. "Regija je v lanskem poslovnem letu sicer zgubila 343 delovnih mest (družbe -202, samostojni podjetniki -143, zadruge +2), zelo so upadle tudi investicije v osnovna sredstva, ki so se v regiji skorajda razpolovile (iz 264 milijonov evrov v letu 2019, so te v letu 2020 znašale samo 143 milijonov evrov), kar je zaskrbljujoče. So pa drugi ključni kazalci zelo vzpodbudni; dodana vrednost v zadnjem 5-letnem obdobju nenehno raste in je v povprečju rasla skoraj 43 milijonov na leto, dodana vrednost na zaposlenega pa znaša 54.043 evrov (indeks 109,1), kar regijo še vedno uvršča nad slovensko povprečje. Podobni trendi so še pri kazalcih EBITDA, neto čistem dobičku in bruto plači. Posavsko gospodarstvo pa še naprej ostaja izvozno usmerjeno, delež prodaje na tujih trgih pri družbah presega 60 % in je zrasel za 0,4 %, čemur je prispevala rast prodaje na tujih trgih IZVEN EU, indeks 101,3," pravi direktor zbornice Darko Gorišek. Po razgovorih z vodstvi podjetij bo letošnje leto boljše od lanskega, dodaja, kljub majskemu zaprtju zaradi epidemije, in sicer ob pogoju, da do konca leta ne pride do ponovne zaustavitve javnega življenja.

Kakšne so napovedi?

Projekcije letošnjega poslovanja kažejo, da bo regija dosegla rekordne prihodke, in sicer 4,3 milijarde evrov. Ključnega pomena bodo še vedno prihodki na tujih trgih (2.850 milijonov evrov), zrasla bo dodana vrednost (674 milijonov), dodana vrednost na zaposlenega pa se bo ustalila na ravni 55.900 evrov. "Projekcija poslovanja kaže še, da bo EBITDA, ki jo ustvarijo družbe, prvič presegla raven 300 milijonov evrov, neto dobiček pa bo prvič presegel raven 110 milijonov evrov. K omenjeni rasti bodo k napovedanim uspehom sledile še investicije, za katere ocenjujemo, da bodo letos znašale najmanj 155 milijonov evrov. Sledi pa tudi rast plač, za katere ocenjujemo, da bodo v povprečju višje za okvirno 50 evrov na mesec, oz. povprečna bruto plača v letošnjem letu v družbah bo 1.860 evrov. Iz razgovorov z vodstvi podjetij, ki zaposlujejo več kot tri četrtine vseh zaposlenih v regiji, pa naše projekcije potrjuje tudi napoved rasti števila zaposlenih, ki se bo konec leta ustalila na ravni predlanske zaposlenosti oz. na ravni 12.050 zaposlenih, preračunano iz delovnih ur," pojasnjujejo na Posavski gospodarski zbornici. Napovedi so vzpodbudne in obetajoče, ali se bodo uresničile, pa je odvisno od vseh nas, predvsem pa kako v svojem poklicnem in zasebnem življenju upoštevamo priporočila in navodila NIJZ, še dodajajo.

Ob ponovnem zapiranju gospodarstva bi letos izgubili 71,5 milijona evrov prihodkov

Analitika GZS je pripravila oceno učinka morebitnega ponovnega zapiranja gospodarstva (ocenjena verjetnost, da do tega res pride je 50 %). Ponovno zaprtje bi prineslo izgubo 1.700 milijonov evrov prihodkov na ravni države, v Posavju bi po ocenah izgubili 71,5 milijona evrov prihodkov, analiza tudi kaže, da bi bili ob 400 milijonov evrov dodane vrednosti (v Posavju 11 milijonov evrov), kar bi se izrazilo v zmanjšanju števila delovnih mest za kar 2.500 (v Posavju bi po ocenah izgubili najmanj 60 delovnih mest). "Ob ponovni zaustavitvi javnega življena v zadnjem četrtletju ali konec letošnjega leta, pa bi bilo na ravni države, po oceni Analitike GZS potrebno za stabilizacijo gospodarstva in ukrepe v javnem sektorju nameniti dodatnih 800 milijonov evrov javno finančnih sredstev, oz. 400 evrov na prebivalca. Glavnina ekonomske škode pa bo nastala že v sedaj najbolj prizadetih sektorjih, kot so gostinstvo in nastanitve, šport in rekreacija, kulturne in razvedrilne dejavnosti, osebne storitve, kultura in izobraževanje, javni potniški promet (letalski, železniški, avtobusni) in trgovina s trajnimi proizvodi," še sporočajo s Posavske gospodarske zbornice.

(GZS, Posavska gospodarska zbornica, eP)

krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja