Skip to main content
Torek, 5. marec 2024
21.08.2022
11:12
Krško, participativni proračun
Foto: arhiv ePosavje
V Krškem so objavili javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v mestni občini Krško za leto 2022.

140.000 evrov

KRŠKO Na razpisu bo na voljo skupaj 140.000 evrov, rok za oddajo vlog je torek, 20. september 2022. Kot pravijo v Krškem, gre za sofinanciranje različnih ukrepov, ki so se izvajali in bili plačani v obdobju od 22. septembra 2021 do 20. septembra 2022 na območju mestne občine Krško za naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, posebno usposabljanje in dodatno izobraževanje ter spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva.

Kdo so upravičenci do sredstev?

Upravičenci do sredstev so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju mestne občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in strokovna društva in združenja na področju podjetništva. Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, ki je na voljo na spletni strani mestne občine Krško ali v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne občine Krško.

Rok za oddajo vlog je 20. september

"Vloge z zahtevano dokumentacijo morajo kandidati oddati na naslov Mestne občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, najkasneje do torka, 20. septembra 2022. Dodatne informacije ima Irena Mesinger na telefonski številki 07/49-81-292 ali elektronski pošti irena.mesinger@krsko.si v času uradnih ur od 8. do 11. ure," dodajajo.

krško

Pridružite se nam

Zadnje novice

Novice iz Posavja