Skip to main content
Četrtek, 1. junij 2023
17.01.2020
12:05
JEK 2, projekt
Grafika: ePosavje
Kako daleč in kje je danes projekt izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem? Kot pravijo v GEN energiji, je projekt JEK 2 njihov osrednji strateški razvojni projekt. Več v nadaljevanju.

"Potrebujemo čim hitrejšo odločitev za izgradnjo JEK2"

KRŠKO »Na projektu JEK 2 intenzivno delamo. V preteklem letu smo imeli kar nekaj pozitivnih odzivov tudi s strani predsednika vlade, ki prepoznava infrastrukture, ki jo Slovenija ima na jedrskem področju. Slovenija ima razvit regulatorni del, ne samo proizvodni del v Nuklearni elektrarni Krško. V Sloveniji imamo dobro razvito raziskovalno sfero, gospodarsko – industrijski del, ki s servisi podpira Nuklearno elektrarno Krško,« ob tem pove Danijel Levičar, poslovni direktor GEN energije. Kakor dodaja, bodo sodelovali pri pripravi vseh ključnih strateških državnih dokumentov. »Ko pride nacionalni energetski program v javno razpravo, se bomo odzvali in podali naše komentarje in pripombe,« pravi Levičar.

"Potrebe po električni energiji bodo vztrajno naraščale"

Kot poudarjajo na GEN energiji, "bodo potrebe po električni energiji ob predvideni elektrifikaciji mobilnosti ter ogrevanja in hlajenja vztrajno naraščale, zato potrebujemo čim hitrejšo odločitev za izgradnjo druge enote JEK 2.« Ob tem pravijo, "da bo bodo pri naslednjih korakih tega strateškega nacionalnega projekta potrebna tako lokalna kot regijska investicijska partnerstva ter podpora finančnega sektorja in izvajalcev storitev."

NEPN: »Po letu 2030 dve alternativni smeri«

Po 2030: Ali izgradnja novega bloka ali izgradnja večjih plinsko parnih elektrarn

V torek objavljenem dopolnjenem osnutku celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije z verzijo 4.1. je zabeleženo leto 2030. "Po letu 2030 ima razvoj velikih naprav za proizvodnjo električne energije dve alternativni smeri  razvoja – ena  smer  je  nadaljnja  izraba  jedrske  energije  z  izgradnjo  novega  bloka, druga  smer  je  izgradnja  večjih  plinsko parnih elektrarn  v  kombinaciji  z  uporabo  zemeljskega  plina  oziroma sintetičnega naravnega plina," je zapisano na strani 173. Do takrat? V scenariju z obstoječimi ukrepi "je predpostavljeno tudi delovanje obstoječe NEK do konca podaljšane življenjske dobe (2043) ob pridobivanju ustreznega okoljovarstvenega dovoljenja."

"Izvedljive so samo komercialno zanimive možnosti"

O novih trendih v jedrski industriji in tehnoloških novostih

In kako odgovarjajo na nove trende v jedrskih industriji in na tehnološke novosti, ki jih prinašajo manjši modularni reaktorji? "Beležimo nove trende in razumemo, da se kot ena izmed opcij pojavljajo ti mali modularni reaktorji. Moramo razumeti, da so za nas danes izvedljive samo komercialno zanimive možnosti. Majhnih modularnih reaktorjev zaenkrat še ni na trgu, vsekakor pa so zanimivi," dodaja Levičar.

O modularnih jedrskih reaktorjih

Kot pravi, bodo razvoj teh projektov spremljali. "Ocenjujemo, da naj bi prvi takšen reaktor v Združenih državah Amerike postavljen 2026. Za nas je pomembno dejstvo, da je energetska lokacija Krško primerna z vso infrastrukturo, ki je na tej lokaciji – od daljnovodov do medija za hlajenje. Lokacija je primerna za majhne in velike enote. Za nas bo ekonomija obsega govorila v prid večjim enotam," še pove poslovni direktor GEN energije.

JEK 2, Krško

"Imamo izkušnje, poznamo vso potrebno logistiko"

"Danes na svetu več ponudnikov jedrskih elektrarn kot pred desetimi leti"

"Imamo izkušnje, poznamo transportne poti, poznamo vso potrebno logitisko. Nenazadnje, imamo v tem regijskem prostoru Zagreba in blizu Ljubljane porabnike električne energije," pravi generalni direktor GEN energije Martin Novšak. Po njegovih besedah imamo danes na svetu več komercialnih ponudnikov jedrskih elektrarn, kot smo jih imeli pred desetimi leti.

Novi ponudniki so izjemno intenzivni

"Enostavno so novi ponudniki izjemno intenzivni. Kitajci imajo dve preverjeni rešitvi, pri investiranju so intenzivni Korejci, tudi Rusi so bili intenzivni pri investiranju v nove enote. Dejansko je danes komercialno na razpolago več ponudnikov," dodaja Novšak. Na vprašanje, koliko so doslej že vložili v izgradnjo drugega bloka krške nuklearne elektrarne, pove, da "smo doslej vložili nekje 16 milijonov evrov. Tu notri je vštetat tudi selitev vasi Vrbine, na študije in ostale raziskave je padel manjši delež.

(bš)

krško
gen energija

Pridružite se nam