Skip to main content
Nedelja, 4. junij 2023
27.05.2020
14:38
Minister Vrtovec na obisku v NEK
Foto: ePosavje.com
Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je z državnim sekretarjem Blažem Košorokom v petek obiskal družbi GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško. Več objavljamo v nadaljevanju novice.

Minister za infrastrukturo na obisku v Krškem

Vrtovec: "Slovenija je in bo država z jedrsko opcijo"

KRŠKO Minister se je v petek zjutraj sestal z vodstvom družbe GEN energija, nato še z vodstvom družbe Nuklearna elektrarna Krško, sestankom pa je sledil ogled jedrske elektrarne. "Ministrstvo in vlada se zavedata vseh izzivov, ki so pred nami v povezavi z jedrsko energijo. Slovenija je in bo država z jedrsko opcijo," je ob tem povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

"V Sloveniji potrebujemo zanesljivo in konkurenčno oskrbo z električno energijo"

"Jedrska energija nam zagotavlja varno in zanesljivo energijo z majhnimi vplivi na okolje. Ob delovanju se ne sproščajo toplogredni plini, o čemer potekajo številne diskusije. Obratovanje NEK-a po mednarodnih merilih dosega visoke varnostne standarde. Zanesljivost in učinkovitost obratovanja sta tudi v svetu prepoznana kot primer dobre prakse in to nas v vodstvu ministrstva veseli," še dodaja minister. Kot pravi, v Sloveniji potrebujemo zanesljivo in konkurenčno oskrbo z električno energijo in to nam zlasti NEK zagotavlja že skoraj štiri desetletja.

Kaj pa projekt NEK2?

"Šele na podlagi strokovnih ocen bo mogoče najpozneje do 2027 sprejeti dokončne odločitve"

"Naše temeljno vodilo pri razmišljanju o ohranjanju jedrske opcije v Sloveniji je odlično in varno obratovanje jedrskih objektov v Sloveniji ter priprava usmeritev za vse potrebne odločitve o prihodnji rabi jedrske energije. V prihodnosti bomo morali narediti vse potrebne ekonomske in, poudarjam, druge, zlasti strokovne analize in aktivnosti. Šele na podlagi vseh ocen, zlasti strokovne, bo mogoče najpozneje do leta 2027 sprejeti dokončne odločitve o izgradnji nove jedrske elektrarne. Če bi kakor koli hiteli pri teh odločitvah, v kolikor nimamo določenih zagotovljenih odgovorov, je to težko tako prehitro napovedati," je na temo drugega bloka povedal minister.

"Dokler ne bodo rešena vprašanja in izvedeni ključni projekti, je tvegano napovedati odločitev o NEK 2"

Vrtovec še dodaja, da "dokler ne bodo rešena vprašanja in izvedeni ključni projekti, ki bi omogočili dolgoročno obratovanje NEK1, je zelo tvegano napovedati odločitev o gradnji novega bloka. To bi bilo zelo neodgovorno z moje strani, ki je odgovorna za ta del." Med ključnimi projekti izpostavlja izgradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov v Vrbini, izgradnjo suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo in izvedbo presoje vplivov na okolje za podaljšanje delovanja NEK1.

Novšak: "Verjamem, da smo naredili nekaj korakov naprej"

"Diskusija in razgovori so bili zelo odprti"

"Ministru in ekipi smo podali sliko o pomembnosti jedrske elektrarne, pomembnosti za zanesljivo in stabilno oskrbo, pa tudi za strateško pomembnost tudi pri ohranjanju okolja in pomembnosti pri zanesljivi oskrbi, predvsem pa cenovni konkurenčnosti za prebivalstvo in gospodarstvo. Diskusija in razgovori so bili zelo odprti, z dobrim poznavanjem ozadij in verjamem, da smo naredili nekaj korakov naprej v boljši koordinaciji in delu za uspešno izvedbo projektov, ki so pred nami. Veseli smo tega obiska in si želimo nadaljnjega sodelovanja," je ob tem dejal Martin Novšak, generalni direktor družbe GEN energija.

Rožman: "Veseli nas, da so naši pogledi in stališča glede prioritet usklajeni"

"Današnji obisk je v celoti izpolnil naša pričakovanja"

"Današnji obisk je v celoti izpolnil naša pričakovanja. Imeli smo priložnost predstaviti svoje prioritete in izzive pred nami. Veseli nas, da so naši pogledi in stališča glede prioritet usklajeni in da se vsi skupaj zavzemamo in se bomo zavzeli, da pridemo do cilja pravočasno. To pa pomeni, da zagotovimo predpogoje za dolgoročno obratovanje Jedrske elektrarne Krško do konca leta 2021. Posebej smo poudarili prioritete, ki so tukaj za nas in pri katerih potrebujemo pomoč," pa je dodal Stane Rožman, predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško.

"Od projekta izgradnje odlagališča NSRAO je odvisna dolgoročnost obratovanja NEK"

Koordinacijska ekipa za nadzor in vodenje aktivnosti za čimprejšnji začetek gradnje odlagališča NSRAO

In katere so te prioritete? Rožman pravi, "da je prva in najpomembnejša ta hip organizacijska revitalizacija in zagon izgradnje odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. Zelo nas veseli zagotovilo in namera, da bo ustanovljena koordinacijska ekipa, ki se bo enkrat tedensko sestajala in nadzirala ter vodila vse aktivnosti, ki so potrebne, da se odlagališče začne čimprej graditi. To je ena od prvih prioritet, čeravno ni v naši odgovornosti. Je pa od tega projekta odvisna dolgoročnost obratovanja NEK."

Postopek umeščanja izgradnje suhega skladišča

"Stvari zaenkrat tečejo dobro"

Dotaknili so se tudi drugih prioritet, ki pa neposredno ne zadevajo ministrstva za infrastrukturo. "Ena takšnih je projekt izgradnje suhega skladišča za jedrsko gorivo. Ta postopek je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za zgradbo, teče na Ministrstvu za okolje in prostor in kot veste, je končan občinski postopek umeščanja. Zaenkrat stvari tečejo dobro, vendar glede na to, da gre za odprt postopek in se v različnih fazah javijo različni udeleženci, je prav, da tudi pristojno ministrstvo spremlja te postopke in da skupaj izmenjujemo vse informacije in morebitne probleme, ki nastanejo," dodaja Rožman.

Kako tečejo ostali projekti?

"Zamujen čas bomo v najboljši meri nadoknadili"

Vsi ostali projekti iz programa nadgradnje varnosti potekajo po načrtu, od 4. maja naprej so vse projekte ponovno zagnali. "Zamujen čas dveh mesecev, ko je bila izvedba projektov ugasnjena, bodo po najboljši meri nadoknadili in računamo, da bomo izpolnili svoje obveznosti in svojo odgovornost do leta 2021 in da bomo ob pomoči pristojnega ministrstva ter Ministrstva za okolje in prostor, navsezadnje pa tudi Vlade Republike Slovenije, zagotovili in realizirali ta cilj, da bo elektrarna obratovala dolgoročno in da bo še naprej v polni meri v funkciji oskrbe Slovenije in Hrvaške z električno energijo. S tem ustvarjamo tiste glavne cilje in predpogoje za stabilnost elektroenergetskega sistema ter za konkurenčnost širšega gospodarstva."

Odgovori na vprašanja

V odgovorih na vprašanja novinarjev tudi o postopku presoje vpliva na okolje, ki je na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Kateri projekti bodo prišli na t.i. "ready to go" seznam projektov? V odgovorih tudi o vprašanju prenosa izgradnje drugega tira na Primorskem ter pomoči avtoprevoznikom v teh koronačasih in njihovim težavam. Generalni direktor GEN energije pa je povedal več tudi o rezervnih scenarijih, če se bo slučajno kaj zalomilo pri postopku presoje vplivov na okolje.

(bš)

nuklearna elektrarna krško
krško
video

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja