Skip to main content
Ponedeljek, 4. december 2023
22.04.2021
12:22
Foto: arhiv ePosavje
Na zadnji serji upravnega odbora LAS Posavje so potrdili razpisno dokumentacijo za 4. javni poziv za sredstva ESRR. Razpis bo objavljen predvidoma v maju, rok za oddajo projektov pa konec junija.

Nov javni poziv LAS Posavje za sredstva ESRR

KRŠKO Kot so zapisali v sporočilu, bodo previdoma v mesecu maju objavili 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalne razvoja (SLR) na območju LAS Posavje v letu 2021 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

293.865,97 evrov

"Objava javnega poziva je pogojena s prejemom Odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o potrditvi spremembe SLR LAS Posavje, dodatno pa tudi s potrditvijo razpisne dokumentacije s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. V okviru javnega razpisa je predvideno sofinanciranje projektov, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR na območju LAS Posavje, in sofinanciranje njihovih stroškov v višini 293.865,97 evrov," pravijo.

Rok za oddajo prijav bo predvidoma 22. junija 2021

Črpanje sredstev bo možno iz dveh ukrepov, prvi je Podjetniške ideje za nova delovna mesta in drugi Izboljšanje stanja okolja in temu prilagojene morajo biti tudi vsebine projektov. Prijavitelji bodo lahko pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije in fizične osebe (samo samostojni podjetniki), ki imajo stalno bivališče oziroma delujejo na območju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. Rok za oddajo prijav bo predvidoma 22. junija 2021, razpisna dokumentacija bo dosegljiva na spletni strani LAS Posavje:

(eP)

rra posavje
krško
brežice
sevnica
kostanjevica na krki

Pridružite se nam

Zadnje novice