Skip to main content
Nedelja, 4. junij 2023
18.10.2021
16:43
IAEA misija, Nuklearna elektrarna Krško
Foto: arhiv ePosavje
Strokovnjaki Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) so v četrtek zaključili posebno pregledovalno misijo (»Safety Aspects of Long Term Operation« - SALTO). Do kakšnih zaključkov so prišli?

Mednarodna misija SALTO

KRŠKO V začetku leta smo ob najavi tretjega občasnega varnostnega pregleda Nuklearne elektrarne Krško zapisali, "da je Republika Slovenija, kot del pregleda varnostne vsebine Staranje objekta, povabila posebno pregledovalno mednarodno misijo Mednarodne agencije za atomsko energijo (»Safety Aspects of Long Term Operation« - SALTO). Skupaj bo upravljavec objekta pregledal 18 varnostnih vsebin, od tega tudi tri nove: Radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo, Fizično varovanje in Varstvo pred sevanji." > PREBERI VEČ

"Profesionalno osebje, odprti in pripravljeni na priporočila za izboljšanje"

Med 4. in 14. oktobrom je tako skupina strokovnjakov pregledala pripravljenost elektrarne na dolgoročno obratovanje, organiziranost in protokole za dolgoročno varno obratovanje elektrarne. Kot so zapisali na spletni strani IAEA, so v krški jedrski elektrarni prepoznali "profesionalno osebje, odprte in pripravljene na priporočila za izboljšanje."

"Aktivnosti za dolgoročno varno obratovanje potekajo po IAEA standardih"

Vodja skupine in strokovnjak IAEA Martin Marchena je povedal, da aktivnosti za dolgoročno varno obratovanje potekajo pravočasno in v načrtovanih časovnih okvirjih. "Aktivnosti za dolgoročno varno obratovanje elektrarne potekajo po IAEA varnostnih standardih," pišejo na spletni strani agencije. Predsednik uprave NEK Stane Rožman je, tako na spletni strani agencije, dodal, da so v Krškem hvaležni za podporo IAEA v luči dolgoročnega varnega obratovanja elektrarne. "Rezultati misije nam bodo v pomoč pri še dodatnem izboljšanju aktivnosti pri dolgoročnem obratovanju elektrarne."

Nuklearna elektrarna Krško

Primeri dobre prakse iz Krškega v svet

Deset članov misije iz Belgije, Madžarske, Pakistana, Španije, Švice, Velike Britanije in trije člani iz IAEA so prepoznali primere dobre prakse, ki jih bodo iz Krškega prenesli ostali operaterjem jedrskih elektrarn po svetu.

Med drugim tudi, da imajo v elektrarni vzpostavljen učinkovit intranetni komunikacijski sistem, v katerem lahko zaposleni najdejo strokovne in uporabne dokumente, postopke in podatke. Ob tem so izpostavili tudi aktivnosti v programu za uparjalnike, eden izmed podprogramov nadzora staranja. Kot so zapisali, številne aktivnosti v programu presegajo mednarodne varnostne standarde.

Tri priporočila

Skupina strokovnjakov je, tako v objavi na spletni strani mednarodne agencije, izpostavila tudi tri priporočila. Na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost in v Nuklearni elektrarni Krško bodo bo končani misiji dobili osnutek poročila, na katerega bodo lahko pristojni podali svoje pripombe in odgovore. Končno poročilo bodo nato člani mednarodne misije v naslednjih treh mesecih poslali na Vlado Republike Slovenije.

(eP)

nuklearna elektrarna krško
krško
energetika

Pridružite se nam

Poglejte tudi

Novice iz Posavja