Skip to main content
Sobota, 30. september 2023
13.10.2020
07:44
Nuklearna elektrarna Krško, presoja vplivov na okolje
Foto: ePosavje.com
Agencija Republike Slovenije za okolje je v začetku meseca izdala sklep, da mora Nuklearna elektrarna Krško za podaljšanje obratovalne dobe s 40 na 60 let do 2043 izvesti presojo vplivov na okolje.

Potrebna bo presoja vplivov na okolje

Podaljšanje obratovanja Nuklearne elektrarne Krško

KRŠKO V Nuklearni elektrarni Krško ta sklep sprejemajo pozitivno, pravi predsednik uprave in dodaja, da so s samim postopkom že pričeli. Upravno sodišče je januarja ugodilo tožbi nevladnih okoljskih organizacij Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Focus in Umanotera ter odpravilo odločitev Arsa, da za podaljšanje delovanja Nuklearne elektrarne Krško do leta 2043 ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

ARSO je ponovno odločal in odločil

ARSO je zato o tem ponovno odločal in svojo odločitev tokrat spremenil. V začetku oktobra je izdal sklep, da mora Nuklearna elektrarna Krško za podaljšanje obratovalne dobe izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Stane Rožman, Nuklearna elektrarna Krško

Rožman: "Sklep sprejemamo pozitivno in bomo izvršili to, kar nam nalaga"

Elaborat bo končan predvidoma v začetku naslednjega leta

"Ta sklep sprejemamo pozitivno in bomo izvršili to, kar nam nalaga," je dejal predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško Stane Rožman.

Elaborat je strokovna osnova za ves postopek

S samim postopkom so že pričeli, dodaja. "Naročili smo že potreben elaborat, ki je strokovna osnova za ves postopek. Elaborat bo predvidoma končan v začetku naslednjega leta. Časovnico ostalih aktivnosti, ki so zahtevane po uredbi oz. zakonu, pa še usklajujemo."

Podaljšanje je povezano tudi z gradnjo suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo

Arso v sklepu še navaja, da je na podlagi predložene dokumentacije ugotovil, da je podaljšanje dovoljenja funkcionalno povezano tudi z gradnjo suhega skladišča za izrabljeno jedrsko gorivo.

Kako napreduje projekt izgradnje suhega skladišča?

"Suho skladišče napreduje po začrtani časovnici. Smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, trenutno še potega razgrnitev dokumentov za gradbeno dovoljenje. Paralelno poteka čezmejna presoja vplivov na okolje z Avstrijo in Hrvaško in je tudi ta del v zaključni fazi," je za ePosavje TV še povedal predsednik uprave NEK. Rožman ob tem dodaja, da računajo, da bodo pravočasno pridobili gradbeno dovoljenje. Postopek naj bi bil končan na prehodu leta.

(bš, eP)

nuklearna elektrarna krško
video
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja