Skip to main content
Nedelja, 3. marec 2024
19.04.2021
09:01
Nuklearna elektrarna Krško
Foto: ePosavje.com
V Nuklearni elektrarni Krško so marca proizvedli 540811,1 MWh bruto električne energije

Marca za 0,9 % več od načrtov

V elektroenergetsko omrežje so marca oddali 514646,3 MWh električne energije, proizvodnja pa je bila za 0,9 % večja od načrtov pri 510000 MWh električne energije. "Faktor razpoložljivosti je bil 100-odstoten. Elektrarna je obratovala znotraj omejitev tehničnih specifikacij. Vsi varnostni sistemi so bili zmožni delovati," pravijo v elektrarni.

Reka Sava

Reka Sava se je zaradi delovanja Nuklearne elektrarne Krško v marcu segrevala povprečno za 2,4°C in največ za 3° C od dovoljenih 3°C. "Največja skupna dopustna letna radioaktivnost tritija v tekočinskih izpustih je 45 TBq. Od tega je delež tritija v marcu znašal 9,25 % letne omejitve, njegov skupni delež do konca marca pa 28,4 % letne omejitve. Za ostale radionuklide, katerih dopustna letna radioaktivnost je 100 GBq, je njihov delež v marcu znašal 0,0009 % (letne omejitve), do konca marca pa 0,0025 % letne omejitve," dodajajo.

Celoten vpliv na prebivalstvo zaradi izpustov radioaktivnih snovi je omejen z dozo 50 μSv na razdalji 500 m od reaktorja, ocenjen vpliv v marcu je znašal 0,22 % letne omejitve oziroma do konca marca 0,58 % letne omejitve. V tem mesecu so v Nuklearni elektrarni Krško uskladiščili 3,4 m3 nizko in srednje radioaktivnih odpadkov.

(eP)

nuklearna elektrarna krško
krško

Pridružite se nam

Novice iz Posavja