Skip to main content
Torek, 28. november 2023
12.06.2019
10:47
Foto: arhiv ePosavje
V nadaljevanju novice objavljamo objave prostih delovnih mest v času remonta v Nuklearni elektrarni Krško od 26. septembra do predvidoma 8. novembra z več različnih področij.

Prosta delovna mesta - remont 2019

Družba Kostak vabi k sodelovanju nove sodelavce za potrebe povečanega obsega del v obratu prehrane in pri izvajanju vzdrževalnih ter čistilnih del v času rednega letnega remonta v Nuklearni elektrarni Krško.

Angažiranje novih sodelavcev za potrebe del v obratu prehrane bo potekalo od avgusta dalje, za področje dela v proizvodnem delu NEK pa od 26. septembra do predvidoma 8. novembra 2019. Izvajanje remontnih del zahteva večjo intenziteto dela, zato se bo delo izvajalo v prerazporejenem delovnem času, na posameznih področjih pa tudi v izmenah in dela prostih dneh.

Pred nastopom dela bo s kandidati opravljen uvodni sestanek, predhoden zdravniški pregled, vsa potrebna usposabljanja za delo in varnostno preverjanje posameznika iz uradnih evidenc v skladu z Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

Družba Kostak razpisuje potrebe po opravljanju dela za določen čas na naslednjih področjih:

KUHINJSKI POMOČNIK; 15 zaposlitev

šifra poklica: 9412
zahtevana usposobljenost: II. stopnje strokovne izobrazbe
funkcionalna znanja: usposobljenost za izvajanje sistema HACCP

Obseg delovnih opravil:

 • čiščenje in priprava živil - pomoč kuharju pri pripravi jedi in priprava lažjih jedi
 • razdeljevanje toplih in hladnih obrokov hrane
 • opravljanje inkasa na blagajnah obrata prehrane
 • kuhanje in točenje hladnih in toplih napitkov
 • pomivanje in urejanje kuhinje ter spremljajočih površin
 • pomivanje kuhinjskih pripomočkov in posode
 • vlaganje posode v pomivalne stroje in sortiranje iz strojev na mesta hranjenja
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Pričetek dela za 4 osebe s 2. 9. 2019.


ČISTILEC POSLOVNIH PROSTOROV; 4 zaposlitve

šifra poklica: 9112
zahtevana usposobljenost: program osnovnega izobraževanja ali pridobljena NPK
funkcionalna znanja: usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

 • čiščenje tal, pisarniške opreme, pohištva, oken, sanitarij, hodnikov in ostalih prostorov
 • prezračevanje prostorov in odstranjevanje odpadkov iz očiščenih prostorov
 • strokovno uporabljanje čistilnih sredstev in čistilnih strojev za potrebe čiščenja po navodilih proizvajalcev
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Pričetek dela za 4 osebe s 23. 9. 2019.


ČISTILEC PRIMARNEGA PODROČJA – AB; 35 zaposlitev

šifra poklica: 9129
zahtevana usposobljenost: IV. oz. V. stopnja strokovne izobrazbe tehnične ali družboslovne smeri
funkcionalna znanja: izpit radiološke zaščite, usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

 • delo s čistilnimi stroji v primarnem objektu
 • čiščenje, loščenje in pomivanje tal in opreme v prostorih primarnega objekta
 • odstranjevanje smeti iz objektov in opreme iz primarnega objekta
 • dela v turbinski zgradbi in na zunanjih površinah v času, ko delavec ni razporejen v primarni objekt
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Pričetek dela za 35 oseb s 23. 9. 2019.


ČISTILEC OBRATOVALNIH PROSTOROV – TB, 10 zaposlitev

šifra poklica: 9129
zahtevana usposobljenost: program osnovnega izobraževanja ali pridobljena NPK
funkcionalna znanja: izpit radiološke zaščite, usposabljanje za delo s kemikalijami

Obseg delovnih opravil:

 • delo s čistilnimi stroji v prostorih sekundarnega dela
 • čiščenje, loščenje in pomivanje tal, oken in opreme v prostorih sekundarnega dela
 • odstranjevanje smeti iz objektov in opreme iz prostorov sekundarnega dela
 • čiščenje cistern, stolpov, kondenzatorjev, opreme in ostalega inventarja
 • po potrebi košnja zelenih površin s kosilnicami
 • čiščenje brežin jezu
 • v zimskem času čiščenje in odvoz snega
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti
 • opravljanje drugih nalog, skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Pričetek dela za 10 oseb s 23. 9. 2019.

Zaposlili bomo 64 novih sodelavcev. K sodelovanju vabimo vse zainteresirane iskalce zaposlitve, kakor tudi tiste, ki so v preteklosti že sodelovali na remontnih delih v Nuklearni elektrarni Krško in imajo opravljena varnostna preverjanja.

Prijavite se lahko na elektronski naslov: kostak@kostak.si ali pa pošljete vlogo na sedež podjetja: Kostak, d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško.

Za vse informacije, ki se nanašajo na postopek zaposlitve, lahko pokličete na telefonsko številko (07)48-17-203 ali (07)48-17-216. Lahko pa pošljete tudi elektronsko sporočilo na matej.urbanc@kostak.si ali zala.kordelc@kostak.si.

V kolikor potrebujete informacije glede delovnih opravil, razporeditve delovnega časa in same organizacije dela, lahko pokličete na telefonsko številko (07)48-02607 ali pošljete elektronsko sporočilo na robert.umek@kostak.si ali joze.zobec@kostak.si.

Objava potreb za opravljanje občasnih del preko študentskega servisa:

Družba Kostak vabi k sodelovanju kandidate za opravljanje del v času rednega letnega remonta v Nuklearni elektrarni Krško.

Delo bo potekalo od druge polovice septembra do sredine novembra. Izvajanje remontnih del zahteva večjo intenziteto dela, zato se bo izvajalo v prerazporejenem delovnem času in na posameznih področjih dela tudi v izmenah ter dela prostih dneh.

Pred nastopom dela bo s kandidati opravljen uvodni sestanek, predhoden zdravniški pregled, vsa potrebna usposabljanja za delo in varnostno preverjanje posameznika iz uradnih evidenc v skladu z Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

Družba Kostak razpisuje potrebe po opravljanju del na naslednjih področjih:

ČIŠČENJE PROSTOROV, ki obsegajo:

 • čiščenje tal, pisarniške opreme, pohištva, oken, sanitarij, hodnikov in ostalih prostorov
 • prezračevanje prostorov in odstranjevanje odpadkov iz očiščenih prostorov
 • strokovno uporabljanje čistilnih sredstev in čistilnih strojev za potrebe čiščenja po navodilih proizvajalcev
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti

V delo bi želeli vključiti 4 študente.

ČISTILNA DELA V PROIZVODNEM DELU, ki obsegajo:

 • delo s čistilnimi stroji v proizvodnih prostorih
 • čiščenje, loščenje in pomivanje tal, oken in opreme v proizvodnih prostorih
 • odstranjevanje smeti iz objektov in opreme iz proizvodnih prostorov
 • čiščenje opreme in inventarja
 • skrb nad izvajanjem organizacijskih predpisov s področja kakovosti

V delo bi želeli vključiti večje število študentov.

Prijavite se lahko na elektronski naslov: kostak@kostak.si ali pa pošljete vlogo na sedež podjetja: Kostak, d. d., Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško.

Za vse informacije, ki se nanašajo na postopek zaposlitve, lahko pokličete na telefonsko številko (07)48-17-203 ali (07)48-17-216. Lahko pa pošljete tudi elektronsko sporočilo na matej.urbanc@kostak.si ali zala.kordelc@kostak.si.

V kolikor potrebujete informacije glede delovnih opravil, razporeditve delovnega časa in same organizacije dela, lahko pokličete na telefonsko številko (07)48-02607 ali pošljete elektronsko sporočilo na robert.umek@kostak.si ali joze.zobec@kostak.si.

(bš)

krško
kajak kanu klub čatež

Pridružite se nam